EnglishSlovenskyČesky

FAQ

Volba regulačního systému - Minireg® a Digireg®

Systém měření a regulace je základním prvkem vzduchotechnického zařízení. S tímto systémem lze ovládat a řídit jednotlivé funkce VZT zařízení, kde jedním ze základních úkolů je dosažení požadovaných parametrů vnitřního prostředí. Pokročilé digitální regulační systémy společnosti ELEKTRODESIGN, Minireg® a Digireg®, nabízejí uživatelům nadstandardní funkce a zároveň jsou velmi snadno instalovatelné, velmi lehce servisovatelné a cenově dostupné. ... celý článek

Účinnosti normalizovaných motorů IE2

Ke dni 16. června 2011 vzešlo v platnost na území EU nové nařízení IEC 60034-30-2008 vytvořené mezinárodní elektronicko-technickou komisí (IEC). Nařízení charakterizuje jednotlivé třídy účinností a je určeno pro normalizované jednootáčkové třífázové asynchronní motory s kotvou nakrátko pro výkon motoru 0,75 – 375 kW. Tato nově stanovená norma zajišťuje globální harmonizaci tříd energetické účinnosti elektromotorů a má za úkol regulovat a snižovat spotřebu energie.... celý článek

Svépomocná montáž rekuperační jednotky

Na základě několikaletých zkušeností s provozem malých rekuperačních jednotek všech řad EHR, AKOR, WHR1, kterých jsou v současné době v provozu desítky tisíc, chceme na základě dotazů uživatelů upozornit na úskalí, která se mohou objevit při svépomocné montáži... celý článek

Rekuperační jednotky - hluk

Příčiny hluku u vzduchotechnických zařízení jsou v praxi často obtížně identifikovatelné, neboť mohou mít řadu příčin a složek, které se ve svém účinku sčítají. V následujícím textu lze nalézt praktický orientační postup pro identifikaci zdrojů.... celý článek

Rekuperační jednotky - obecné dotazy

Seznam nejčastěji kladených otázek našich zákazníků týkajících se zejména rekuperačních jednotek a patřičného příslušenství... celý článek

Tepelná čerpadla

Odpovědi na otázky často kladené našimi zákazníky... celý článek

Spouštění a rozběh ventilátorů

Spouštění je třeba věnovat pozornost již ve fázi projekce. Podle velikosti a výkonu ventilátoru je třeba, a to i ve vztahu k možnostem elektroinstalace, pozorně a odpovědně zvážit potřebu rozběhu se sníženým rozběhovým proudem a momentem... celý článek

Proudové a tepelné ochrany ventilátorů

Pro připojení ventilátoru k síti je třeba jejich motory vybavit následujícími ochranami... celý článek

Motory používané ve ventilátorech

Všechny motory používané v námi dodávaných ventilátorech jsou určeny výhradně pro trvalý provoz S1 v souladu s normou ČSN EN60034-1 (vyjma ventilátorů určených pro provoz S2). ... celý článek

Ventilátory v potrubním systému

Aby bylo možno maximálně využít výkonové parametry ventilátoru, je nutno při návrhu a montáži ventilátoru dodržet několik základních pravidel... celý článek

Sériový chod ventilátorů

Sériové řazení ventilátorů se používá v případě, že je třeba dosáhnout vyšších tlaků, než poskytuje jeden ventilátor. Dalším případem použití je požadavek na zvýšenou bezpečnost provozu... celý článek

Regulace otáček a regulátory

Pokud je požadován provoz ventilátoru ve spojení s regulátory, jako jsou jednofázové a třífázové autotransformátory, jednofázové elektronické regulátory s fázovým řízením nebo frekvenční měniče, je nutno se nejdříve přesvědčit, zda-li je možno regulaci u jednotlivých typů ventilátorů použít. ... celý článek

Posuzování shody dle zákona č.22/1997 Sb.

Podstata posuzování shody je mnohým odborníkům do dnešního dne mnohdy nejasná. Uvádíme zde proto vysvětlení problematiky tak, jak jsme ji obdrželi od certifikačního úřadu. Podstatné je respektování nového stavebního zákona, který stanoví požadavky na stavební výrobky, odvolává se na další zákonné normy a tyto požadavky je nutno splnit. Je jen věcí harmonizace technických norem k EU direktivě, kterou cestou se pak prakticky děje. ... celý článek

Zatékání střešními ventilátory

Obecně platí, že střešní ventilátory jsou konstruované tak, že ani extrémní deště nezpůsobují zatékání ventilátorem... celý článek

Poruchy a reklamace elektromotorů

Nejčastější poruchou ventilátoru je elektrická nebo mechanická porucha elektromotoru. Diagnostika poruchy elektromotoru je komplexní disciplína a určit příčinu mechanické nebo elektrické poruchy... celý článek

Životnost ložisek ventilátorů

Časté otázky projektantů a provozovatelů ventilačních systémů s ventilátory se týkají životnosti ložisek ventilátorů, případně jejich servisních intervalů... celý článek

Rozdíly typového štítku ventilátoru a štítku motoru

Časté dotazy zákazníků a projektantů se týkají skutečnosti, že na ventilátorech se někdy mohou nacházet dva druhy štítků s různými údaji o výkonu P(W) a proudu I(A). Uvedená situace, ... celý článek

Montážní doporučení pro malé ventilátory

Způsob montáže malých ventilátorů má kromě jiného významný vliv na hodnotu emitovaného hluku. Aby bylo dosaženo minimálních hodnot hluku po namontování ventilátorů, je nutno vzít... celý článek

Použití frekvenčních měničů s ventilátory

Pokud požadujete provoz ventilátoru s elektronickými frekvenčními měniči nebo střídači, je nutno v objednávce tuto okolnost specifikovat. Motory jsou měniči značně namáhány a vyžadují proto speciální... celý článek

Požární ventilátory a volba motorů 400V nebo 230/400V

Časté dotazy projektantů a montážních firem se týkají nejasností ohledně volby vhodného třífázového motoru pro námi dodávané požární ventilátory. Na volbu motoru má vliv způsob... celý článek

Semiflex, slabý či silný materiál?

Semiflex je poloohebná hadice k dopravě vzduchu, kterou naše společnost vyrábí od roku 1995. Jedná se o jednovrstvou hadici, která je vyrobena z pásku Al slitiny... celý článek

Zářivková svítidla společně s ventilátorem, poruchy přepětím

V některých případech požadují projektanti společné zapnutí osvětlení a ventilátoru v sociálních místnostech nebo koupelnách. Tento běžný požadavek lze doporučit se všemi našimi ventilátory s jediným omezením... celý článek

Kondenzace vody ve ventilátorech a v zařízeních

V některých případech může při nevhodné montáži ventilátorů dojít k tomu, že do ventilátorů stéká kondenzovaná voda, případně se ve ventilátoru přímo hromadí. Takový stav samozřejmě může ohrozit ... celý článek

Vysokoteplotní ventilátory (120°C, 150°C)

V sortimentu společnosti EDV je řada ventilátorů vhodných pro průmyslové aplikace k odvodu vzduchu s maximální teplotou do 150°C (případně do 120°C)... celý článek

Paralelní chod ventilátorů

V některých aplikacích, například pro garážové větrání, jsou ventilátory navrhovány v paralelním spojení. Uvedené řešení umožňuje provozovat při nízkých požadavcích na výměnu vzduchu... celý článek

Samotížné klapky PER a axiální ventilátory

Častým dotazem pracovníků montážních firem je vhodnost přiřazení samotížné žaluziové klapky k axiálnímu ventilátoru... celý článek

Hluk ventilátorů a NV č. 502/2000 Sb. (NV č. 148/2006 Sb.)

Často se na nás obrací zástupci montážních firem s dotazem, jestli námi dodávané ventilátory splňují legislativní požadavky definované NV č. 502/2000... celý článek

Hlukově izolované hadice a nebezpečí kondenzace

Pro bezpečnost staveb požadujte pouze hadice vybavené parozábranou.... celý článek

 

Content © ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. a poskytovatelé obsahu (Soler & Palau, VIM, Wernig, Eberle, Belimo CZ, UNIVENT CZ a další)