EnglishSlovenskyČesky

Hluk ventilátorů a NV č. 502/2000 Sb. (NV č. 148/2006 Sb.)

Často se na nás obrací zástupci montážních firem s dotazem, jestli námi dodávané ventilátory splňují legislativní požadavky definované NV č. 502/2000 (nařízení vlády ohledně imísních dopadů hluku, novela 148/2006 Sb.).

Nařízení vlády č. 502/2000, které je novelizováno NV č. 88/2004 Sb. a NV č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku, se zabývá výhradně imisními dopady hluku ze zdrojů hluku. Tyto závisí na konkrétním umístění zdroje hluku, na cestě šíření akustické energie, akustickém stínění a obecně na vlastnostech prostoru, v kterém se hluk šíří.

Výrobci ventilátorů nepředjímají typ prostorů, ve kterých budou ventilátory instalovány a udávají pouze emisní parametry hluku. Těmito parametry se zabývají jiné normy.

Za umístění zařízení je odpovědný projektant, respektive spotřebitel, který podle emisních parametrů poskytnutých výrobcem ventilátoru rozhodne o jeho umístění nebo navrhne vhodná stavební, či jiná opatření tak, aby byly splněny požadavky NV č. 88/2004 Sb. resp. NV č. 148/2006 Sb.) Uvedené NV nestanoví žádné požadavky na samotné akustické budiče.
 

Content © ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. a poskytovatelé obsahu (Soler & Palau, VIM, Wernig, Eberle, Belimo CZ, UNIVENT CZ a další)