EnglishSlovenskyČesky

Motory používané ve ventilátorech

V námi dodávaných ventilátorech se nalézají následující typy motorů.

– Asynchronní jednofázové 230V se závitem nakrátko
– Asynchronní jednofázové 24 V se závitem nakrátko
– Asynchronní jednofázové 230 V s rozběhovým kondenzátorem
– Asynchronní jednofázové 230 V s vnějším rotorem a rozběhovým kondenzátorem
– Asynchronní třífázové 400 V, 230/400 V s vnějším rotorem
– Asynchronní jednofázové normalizované motory IEC 230 V
– Asynchronní třífázové normalizované motory IEC 400 V, 230/400 V
– Motory EC s elektronickou komutací

Jednotlivé motory a tím i ventilátory se liší povolenými podmínkami provozu, pracovními charakteristikami, možností regulace, účinností a podobně. Podrobnosti jsou uvedeny v katalozích a návodech k použití.

Všechny motory používané v námi dodávaných ventilátorech jsou určeny výhradně pro trvalý provoz S1 v souladu s normou ČSN EN60034-1 (vyjma ventilátorů určených pro provoz S2).

Všechny motory používané v námi dodávaných ventilátorech jsou určeny výhradně pro vnitřní montáž.

Skladování ventilátorů s elektromotory musí vždy odpovídat podmínkám stanoveným ČSN EN 600 34-2-1 (ČSN 35 0000-1-1). Skladovací prostory musí být čisté a suché, bez náhlých změn teplot a možnosti kondenzace, resp. orosení, teplota nesmí nikdy klesnout pod 5 °C. Při dlouhodobém skladování je nutno 3x do roka zkontrolovat, příp. obnovovat konzervaci (zejména ochranné nátěry opracovaných ploch).

Motory v provedení 230V
Dodávané 1fázové ventilátory jsou vybaveny motory označenými v údaji o provozním napětí 230 V (údaje se vztahují jen na provoz v energetických sítích s fázovým napětím 230 V). Ventilátory mají pro rozběh závit nakrátko (malé výkony) nebo pomocné vinutí s rozběhovým kondenzátorem. U dvou a více otáčkových motorů může být změna kondenzátoru v pomocném vinutí využita právě pro změnu otáček.

Motory v provedení 230/400 nebo 400V
Dodávané třífázové ventilátory jsou vybaveny motory označenými v údaji o provozním napětí jedním ze dvou následujících způsobů (údaje se vztahují jen na provoz v energetických sítích se sdruženým napětím 400 V (380 až 415 V)).

Údaj 230/400 V znamená, že motor je možno provozovat výlučně s vinutím spojeným do hvězdy (při zapojení do trojúhelníku dojde ke zničení motoru). Údaj 400 V znamená, že motor je možno provozovat s vinutím spojeným do trojúhelníku (pokud jej výrobce v návodu doporučí k přepínání
Y/D, lze trvale provozovat ventilátor s nízkými nebo vysokými otáčkami). Pokud není výrobcem k regulaci doporučen, lze jej provozovat jen ve spojení do trojúhelníka. Přepínatelné 400V vinutí (Y/D) je výhodné pro levnou regulaci otáček ventilátoru a tím i jeho průtoku.

 

Content © ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. a poskytovatelé obsahu (Soler & Palau, VIM, Wernig, Eberle, Belimo CZ, UNIVENT CZ a další)