EnglishSlovenskyČesky

Tepelná čerpadla

Je tepelné čerpadlo ACOND® součástí programu "Zelená úsporám"?

Ano, samozřejmě, možnost získání dotace z tohoto programu existuje.


Jaký je rozdíl mezi tepelným čerpadlem vzduch-voda a země-voda?

Tepelné čerpadlo vzduch-voda vás v budoucnosti neomezuje při plánování zahrady, protože odebírá energii pouze z venkovního vzduchu. Proto jsou uvedená čerpadla investičně podstatně levnější než země-voda, odpadají veškeré zemní práce a vrty.

Tepelné čerpadlo vzduch-voda ve spojení s bivalentním zdrojem většinou pracuje do nižších venkovních teplot než země-voda (je nižší bivalentní bod).

Čerpadla země-voda jsou velmi drahá, proto se navrhují na nižší topný výkon. Mohou tedy krýt tepelné ztráty objektu pouze do poměrně vysokých venkovních teplot (např. 0 °C), kdy se přepíná na bivalentní (náhradní) zdroj. Dochází tak ke značné degradaci těchto systémů a podstatnému snížení celkového efektu. Tepelné čerpadlo vzduch-voda je lepší nebo při stejné kvalitě topného systému investičně i provozně levnější variantou.

Další výhoda tepelného čerpadla vzduch-voda vyplývá ze skutečnosti, že průměrná teplota venkovního vzduchu v topném období je cca +3 °C, teplota ze zemního kolektoru je mezi 0 °C až –3 °C. Z toho vychází lepší topný faktor čerpadla vzduch-voda.


Topí tepelné čerpadlo ACOND® i při nízké venkovní teplotě?

Každé tepelné čerpadlo ACOND® je vyvinuto a testováno pro přírodní podmínky České republiky.  Bez problémů pracuje i při –20 °C, ale tak nízká teplota bývá většinou ráno a poměrně krátkou dobu.


Co je to topný faktor?

Topný faktor udává efektivitu čerpadla. V podstatě se jedná o poměr topného výkonu k příkonu tepelného čerpadla. V praxi to znamená, že tepelné čerpadlo s topným faktorem 4 „vyrobí“ čtyřnásobně více tepla, než kolik spotřebuje elektrické energie.


Je pro vytápění objektů vhodné invertorové tepelné čerpadlo?

Původně jde o klimatizaci používanou jako tepelné čerpadlo, z toho plynou konstrukční nedostatky. Menší výparník znamená horší účinnost invertorového tepelného čerpadla a časté zamrzání z důvodu malé rozteče lamel. S tím souvisí i vyšší hlučnost výkonných ventilátorů určených pro režim chlazení. Celé zařízení je technicky překonané i z hlediska spotřeby elektrické energie. Téměř neustálý provoz zvyšuje provozní náklady o spotřebu oběhového čerpadla, ventilátorů i frekvenčního měniče a snižuje životnost čerpadla. Venkovní jednotka je dlouhodobě vystavena vlivům počasí, přesto se místo trvanlivého nerezového krytu používá lacinější povrchově upravený plech.


Dá se použít tepelné čerpadlo ACOND® i pro stávající systémy s radiátory?

Kombinace tepelného čerpadla ACOND® s radiátory je naprosto běžná a spolehlivě funguje. Obraťte se na naše odborníky, kteří w rádi navrhnou nejlepší technické řešení po předchozí prohlídce topné soustavy.


Jaký systém odmrazování používá tepelné čerpadlo ACOND®?

Tepelná čerpadla ACOND® jsou vybavena novým inteligentním odmrazováním z vlastního vývoje. Tím je dosaženo úspor, protože automatika spíná odmrazování pouze v případě potřeby a jen na nezbytnou dobu. Rovněž široká rozteč lamel spolu s víceřadým výparníkem příznivě prodlužuje dobu mezi odmrazováním.


Jaká je hlučnost venkovní jednotky?

Tiché provedení venkovní jednotky umožňuje instalaci tepelného čerpadla ACOND® i v hustší venkovní zástavbě. Optimální umístění doporučujeme konzultovat s našimi odborníky. Délka propojení mezi venkovní jednotkou a deskovým výměníkem u dělených systémů by neměla přesáhnout 12 m.


Co je ekvitermní regulace?

Tepelná čerpadla ACOND® jsou vybavena ekvitermním regulátorem teploty topné vody. Jedná se o zařízení, které reguluje topný systém na základě venkovní teploty a přináší další významné úspory.


Jaká je životnost tepelného čerpadla ACOND®?

Obecně životnost tepelného čerpadla závisí na místních klimatických a provozních podmínkách, neméně důležitá je kvalita instalace. Nejvíce namáhanou součástí je kompresor a ventilátor ve vnější jednotce. Výrobce kompresoru typu scroll uvádí životnost 20 i více roků.


Jaký je podstatný rozdíl mezi tepelným čerpadlem ACOND® monoblok a děleným systémem (split)?

Monoblok „vše v jednom“ je určen pro snadnou a rychlou montáž zručným řemeslníkem. Konstrukce trubkového výměníku je v zimě méně náchylná na zamrznutí a následné poškození. Dělený systém tepelného čerpadla vyžaduje odbornou montáž z hlediska optimalizace maximálního výkonu. Skládá se z venkovní jednotky a deskového výměníku umístěného uvnitř budovy, který vylučuje možnost zamrznutí i při dlouhodobém výpadku elektřiny. Optimální variantu užití doporučujeme konzultovat s našimi odborníky.


Jaká je země původu tepelného čerpadla ACOND®?

Výzkum, vývoj, kompletace a především know-how je soustředěno v České republice. Jednotlivé komponenty jsou vybrány ze špičkové světové produkce. Nerezový deskový výměník je od švédské firmy SWEP, srdce systému, kompresor typu scroll, pochází od americké firmy Copeland, regulace od italské firmy Logitron a expanzní ventil od dánské firmy Danfoss.


Jaké jsou hlavní výhody tepelného čerpadla ACOND® proti ostatním vzduchovým čerpadlům?

Je to především dělená konstrukce (split). U jiných systémů jsou celá TČ mimo dům, při zamrznutí vody může dojít ke zničení celého zařízení. Venkovní TČ mají také větší tepelné ztráty. TČ kompletně umístěná uvnitř objektu vyžadují velký prostor. Navíc vyfukují vzduch, který za určitých podmínek namrzá, může poškodit fasádu. Všechny uvedené nedostatky vnějších a vnitřních TČ řeší použití dělené konstrukce. Část TČ je uvnitř domu a část venku. Voda je vždy uvnitř a nemůže zamrznout. TČ ACOND® zaberou uvnitř domu málo místa a nemusí se k nim přivádět a odvádět vzduch obrovskými hadicemi o více než půlmetrovém průměru. Tepelné čerpadlo ACOND® lze také flexibilně instalovat do původního topného systému. Můžeme využít stávající záložní kotel, oběhové čerpadlo, akumulační nádobu a tím výrazně ušetřit.

Novinkou ve výrobním programu jsou monobloková tepelná čerpadla ACOND® s integrovaným trubkovým výměníkem ve venkovní jednotce. Jsou navržena na základě aktuální poptávky po jednoduchých a efektivních zdrojích alternativní energie.


Lze použít tepelné čerpadlo k ohřevu teplé užitkové vody (TUV)?

Tepelná čerpadla ACOND® jsou vhodná k ohřevu TUV.

 

Content © ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. a poskytovatelé obsahu (Soler & Palau, VIM, Wernig, Eberle, Belimo CZ, UNIVENT CZ a další)