EnglishSlovenskyČesky

Volba regulačního systému - Minireg® a Digireg®

Systém měření a regulace je základním prvkem vzduchotechnického zařízení. S tímto systémem lze ovládat a řídit jednotlivé funkce VZT zařízení, kde jedním ze základních úkolů je dosažení požadovaných parametrů vnitřního prostředí. Pokročilé digitální regulační systémy společnosti ELEKTRODESIGN, Minireg® a Digireg®, nabízejí uživatelům nadstandardní funkce a zároveň jsou velmi snadno instalovatelné, velmi lehce servisovatelné a cenově dostupné.

Volba regulačního systému
Systémem MaR se rozumí kompletní sada obsahující rozvaděč s regulačním systémem, ovladač, teplotní čidla, diferenční tlaková čidla, čidla CO2, vlhkostní čidla, protimrazovou ochranu a regulační uzel topné vody.

Minireg® nelze dodat samostatně, pouze ve spojení s příslušnou jednotkou (přívodní, rekuperační). Nelze řídit chlazení a neobsahuje časové programování. Umožňuje řízení dveřních clon.

Digireg® lze dodat samostatně, což je vhodné při instalaci rozvaděče mimo regulované zařízení (na zeď apod.). Umožňuje řídit kompresor chlazení, časové režimy, směšování a cirkulaci. Obsahuje přehledný dotykový panel.

Napěťový regulátor REE6+ (Digireg®)
Napěťový regulátor REE7 (Minireg®)
• jedná se o triakové regulátory jednofázových elektromotorů

Frekvenční měnič
• jde o regulátory otáček třífázových elektromotorů v závislosti na změně výstupní frekvence

Dle požadavku regulace příslušných jednotek lze rozdělit regulační systém na:
• Bez regulace
• Řízení víceotáčkových elektromotorů – regulátor přímo spíná jednotlivé otáčky elektromotoru (CADB/T, CADS, CADB Ekonovent, RADB)
• Plynulé řízení otáček ventilátorů
VAV (variable air volume) – vestavěný regulátor, nebo frekvenční měnič reguluje otáčky ventilátoru. Lze použít signál ze senzorů vlhkosti nebo CO2 (senzory nejsou součásti dodávky)
CAV (constant air volume) – vestavěný regulátor, nebo frekvenční měnič mění otáčky na základě údajů z integrovaných čidel tak, aby udržel v potrubí konstantní průtok
COP (constant over pressure) – vestavěný regulátor, nebo frekvenční měnič reguluje otáčky na základě údajů z integrovaných tlakových snímačů tak, aby udržoval konstantní tlak

Regulace víceotáčkových elektromotorů ventilátoru – označení M (Minireg®), D (Digireg®)
• Regulační systém reguluje ventilátor pomocí spínání jednotlivých odboček elektromotoru. U tohoto řízení není potřeba napěťového regulátoru ani frekvenčního měniče
• Minireg® má volbu 3° otáček
• Digireg® má volbu až 4° otáček

Plynulé řízení otáček ventilátorů – označení MVAV (Minireg®), DVAV (Digireg®)
• Regulační systém plynule reguluje otáčky ventilátorů napěťovým regulátorem, nebo frekvenčním měničem, na základě požadavku z vestavených čidel CO2
• Minireg® reguluje na 1° = 33 %, 2° = 66 %, 3° = 100 % otáček ventilátoru + automatický režim přepínáním jednotlivých stupňů otáček
• Digireg® plynule reguluje otáčky 0–100 %
• Regulace CAV a COP se řeší doplňkovým příslušenstvím SET CAV a SET COP
 

Content © ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. a poskytovatelé obsahu (Soler & Palau, VIM, Wernig, Eberle, Belimo CZ, UNIVENT CZ a další)