EnglishSlovenskyČesky

Životnost ložisek ventilátorů

Časté otázky projektantů a provozovatelů ventilačních systémů s ventilátory se týkají životnosti ložisek ventilátorů, případně jejich servisních intervalů. Je zjištěno, že 50% všech havárií elektromotorů je způsobeno poruchou ložisek.

Otázku životnosti lze zodpovědět ve všech případech pouze orientačně, protože na životnost ložisek má vliv řada faktorů. Jedná se o otáčky motoru respektive počet pólů, polohu osy motoru, počet spouštění versus trvalý chod, regulace otáček frekvenčními měniči nebo fázovými regulátory napětí, teplota ložisek, přídavná axiální zatížení ve směru osy motoru způsobená změnou průtoku ventilátoru nebo polohou atd. Obecně platí v ideálních případech následující orientační hodnoty.

- kluzná ložiska mají v ideálním případě životnost 20 000 až 24 000 hodin.
- kuličková ložiska mají v ideálním případě životnost 30 000 až 40 000 hodin.

Faktory zkracující životnost
– vysoké otáčky motoru (např. změna ze 6 na 2 póly může znamenat změnu z 40 000 na 20 000 hodin)
– vertikální montáž motoru, resp. jeho osy (např. horizontální montáž axiálních ventilátorů)
– extrémní změny teploty ložisek nebo překročení povolené teploty
– kondenzace vody v zařízení (viz článek kondenzace), ke které může například docházet u odvodních ventilátorů montovaných do plášťů budov
– velké změny průtoku v čase u axiálních ventilátorů nebo obecně ve ventilačních systémech s proměnným průtokem vzduchu (nejhorší je situace u VAV systémů s 3fázovými motory a frekvenčními měniči, regulujícími podle jiných veličin, jako je průtok, teplota, tlak apod., podle údajů výrobců došlo v některých případech ke snížení životnosti až o 70%)
– axiální přetížení ložisek které může nastat při vertikální montáži motorů a ventilátorů, současně s pracovním bodem v oblasti maximálního průtoku nebo rychlými časovými změnami průtoku
– nesprávné napnutí řemenů , jak málo, tak i více napjaté
– použití fázových regulátorů, které mohou vyvolávat vysokofrekvenční vibrace v magnetických obvodech, které se přenesou do ložisek
– použití frekvenčních měničů u třífázových motorů bez elektricky izolovaných ložisek, způsobuje mikroerozi povrchu kuliček a kluzných cest, degradaci maziva a jeho vyschnutí (jev je způsoben mikro výboji v ložiscích, způsobených krátkým časem vypnutí triaků a nenulovým součtem napětí ve spínaném třífázovém systému, jev lze odhalit osciloskopem připojeným mezi hřídel a uzemňovací bod, podrobnosti naleznete v dokumentaci výrobců ložisek)
– vibrace systému způsobené nevyvážením oběžných kol, například díky nečistotám, provozem ventilátoru mimo pracovní oblast, chybným pracovním bodem u paralelního chodu ventilátorů a podobně.

Zkrácení životnosti v je těchto případech možné odhadnout jen velmi hrubě, v každém případě doporučujeme provádět v souladu s provozním řádem budovy periodické kontroly ložisek stejně tak, jako periodické revize elektroinstalace, resp. připojení, zaregulování a čištění ventilátorů.

Poznámka
Příklad údajů o životnosti ložisek standardních motorů ABB v ideálním případě montáže a provozu, které jsou také používány v námi dodávaných ventilátorech, naleznete na webových stránkách výrobce motorů ABB.

 

Content © ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. a poskytovatelé obsahu (Soler & Palau, VIM, Wernig, Eberle, Belimo CZ, UNIVENT CZ a další)