EnglishSlovenskyČesky

ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.20 rokov obchodnej značky

Spoločnosti skupiny Elektrodesign sú dlhodobo a dynamicky sa rozvíjajúce spoločnosti, ktoré disponujú vysoko motivovaným kolektívom odborných pracovníkov, vlastnými výrobnými kapacitami, skladovacími priestormi a predajnými pobočkami na Slovensku a po celej Českej republike. Počiatky aktivít spoločností v oblasti predaja ventilátorov a príslušenstva spadajú do roku 1992. Spoločnosť Elektrodesign ventilátory SK je výhradným zástupcom niekoľkých nadnárodných spoločností, ktoré majú celkový obrat cez 12 miliárd korún. V priebehu posledných 12 rokov získala spoločnosť Elektrodesign ventilátory významné postavenie v oblasti veľkoobchodného predaja.

Zaistenie kvality

Súčasťou zodpovedného prístupu spoločnosti k zákazníkom, k vybavovaniu ich objednávok a k zaisťovaniu dodávok v podmienkach stále sa zostrujúcej hospodárskej súťaže, je trvalé zdokonaľovanie interných procesov a kvality riadenia. Elektrodesign ventilátory je držiteľom certifikátu systému riadenia kvality.
Touto formou spoločnosť preukazuje svoju schopnosť trvale poskytovať vysokú kvalitu ponúkaného tovaru a sprievodných služieb a uspokojovať tak stúpajúce nároky zákazníkov, rovnako ako požiadavky právnych a technických predpisov.

Ciele spoločnosti

Jedným z hlavných cieľov spoločnosti je zabezpečenie vysokej kvality ponúkaných produktov, predajného a po predajného servisu. Elektrodesign ventilátory sa zameriava na zaistenie komplexnosti ponúkaných výrobkov a stavebnicových systémov, ktorých kvalita a celková úroveň sa zúčastňuje na definovaní produktových štandardov na trhu. Tieto produktové rady ponúkajú dostatok predností v konkurenčnom prostredí a poskytujú tak komparatívne výhody zákazníkom pri dosahovaní ich vlastných hospodárskych cieľov. Súčasťou firemnej stratégie je technická podpora produktov, promptné vypracovanie ponúk a nadštandardné servisné služby, zabezpečované vlastným servisným strediskom. Aby boli zaistené predpoklady pre ďalší vývoj v súlade s uvedenou stratégiou, investovala spoločnosť veľa prostriedkov do vybudovania distribučnej siete skladov a pobočiek. Súčasťou technického zabezpečenia distribučnej siete bolo zabezpečenie výkonného informačného systému a hardware, ktorý zodpovedá súčasným požiadavkám na riadenie spoločnosti v podmienkach harmonizácie s hospodárskym a právnym prostredím EU. Zároveň bolo uvedené do prevádzky školiace stredisko, kde je možné súčasne vyškoliť až 40 účastníkov za pomoci modernej techniky. Tešíme sa na to , že uvedené opatrenia, spolu s veľkým rozšírením technicky vyspelého sortimentu, pomôžu nám i našim partnerom, medzi ktorých patria veľké i menšie projektové, dodávateľské a obchodné spoločnosti v oblasti stavebníctva a vzduchotechniky, nájsť optimálne a úspešné riešenia jednotlivých projektov. Naša spoločnosť chce byť partnerom, s ktorým sa dobre spolupracuje a na ktorého je možné sa pri riešení problémov vždy plne spoľahnúť.

 

Content © ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. a poskytovatelia obsahu (Soler & Palau, VIM, Wernig, Eberle, Belimo CZ, UNIVENT CZ a ďalšie)