EnglishSlovenskyČesky

Recyklačné poplatky

Vážení obchodní partneri,

dovoľujeme si Vás informovať, že s účinnosťou od 1. 1. 2019 sú naše výrobky obsahujúce elektrozariadenia zaradené do systému spätného zberu elektroodpadu.

Zákon o odpadoch č. 79/2015 Z. z., v platnom znení, stanovuje výrobcom a dovozcom elektrozariadení (teda tým, ktorí uvádzajú elektrozariadenia na trh v SR) povinnosť zabezpečiť ich spätný odber.

Za elektrozariadenia nižšie uvedených skupín tovaru sú spoločnosťou ELEKTRODESIGN ventilátory SK s.r.o. hradené recyklačné príspevky. Hodnota recyklačných príspevkov za jednotlivé výrobky, bude vždy vyznačená na faktúre - daňovom doklade.

Kolektívny systém využije recyklačné príspevky na zaistenie vyššie uvedených zákonných povinností.

Fakturované recyklačné príspevky nebudú súčasťou obratu a nebudú zahrnuté do výpočtu pre vyplácanie akýchkoľvek bonusov dohodnutých v obchodných podmienkach.

Elektroodpad ceník 2019:

Skupina Názov skupiny "RP" v EUR bez DPH (ks)
1.4.5 Klimatizačné jednotky, vnútorné jednotky s hmot. do 35 kg 2,50
1.4.6 Klimatizačné jednotky, vnútorné jednotky s hmot. nad 35 kg, mobilné klimatizačné jednotky 5,80
1.5.2 Odvlhčovacie zariadenia s hmot. nad 10 kg 5,80
1.6.1 Tepelné čerpadlá s hmot. do 100 kg 11,80
1.6.2 Tepelné čerpadlá s hmot. nad 100 kg 22,00
1.8.1 Ostatné zariadenia na tepelnú výmenu s hmot. do 10 kg 1,30
1.8.2 Ostatné zariadenia na tepelnú výmenu s hmot. od 10 kg do 50 kg 6,00
1.8.3 Ostatné zariadenia na tepelnú výmenu s hmot. od 50 kg do 100 kg 12,00
1.8.4 Ostatné zariadenia na tepelnú výmenu s hmot. nad 100 kg 23,00
3.1.1 Světelné zdroje 0,08
3.2.1 Světelné zdroje 0,08
4.18.6 Špeciálne elektrické ohrievače, výhrevné sálavé ohrievače, ostatné sálavé zdroje 2,90
4.18.7 Rekuperačné jednotky 5,80
4.18.8 Ventilátory a odsávacie veľké domáce spotrebiče s hmot. do 25 kg 1,30
4.18.9 Ventilátory a odsávacie veľké domáce spotrebiče s hmot. nad 25 kg 4,00
4.18.10 Ostatné veľké zariadenia s hmotnosťou do 25 kg 1,30
4.18.11 Ostatné veľké zariadenia s hmotnosťou od 25 kg do 50 kg 4,00
4.18.12 Ostatné veľké zariadenia s hmotnosťou od 50 kg do 100 kg 10,00
4.18.13 Ostatné veľké zariadenia s hmotnosťou nad 100 kg 14,00
5.14.1 Spotrebiče pre starostlivosť o telo a vlasy 0,06
5.26.1 Regulačné vykurovacie ventily, termostaty 0,06
5.6.1 Elektrické ventilátory s hmotnosťou do 10 kg 0,27
5.32.3 Ostatné malé zariadenia s hmotnosťou do 100 g 0,04
5.32.4 Ostatné malé zariadenia s hmotnosťou od 0,1 kg do 1 kg 0,10
5.32.5 Ostatné malé zariadenia s hmotnosťou od 1 kg do 4 kg 0,20
5.32.6 Ostatné malé zariadenia s hmotnosťou od 4 kg do 15 kg 0,50
5.32.7 Ostatné malé zariadenia s hmotnosťou nad 15 kg 1,60
 

Content © ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. a poskytovatelia obsahu (Soler & Palau, VIM, Wernig, Eberle, Belimo CZ, UNIVENT CZ a ďalšie)