EnglishSlovenskyČesky

Priradiť reguláciu

Priradiť reguláciu
Postup výberu :
podľa jednotky podľa parametrov
Výber jednotky/ventilátora:

Rsady - Univerzálne regulačné systémy
Rsady - Univerzálne regulačné systémy - ovládanie a regulácie pre prívod a odvod (možno ovládať obecný prívodný a odvodný ventilátor / jednotku alebo rekuperačnú jednotku). Obsahuje kompletné príslušenstvo s možnosťou rozšírenia.

Základné rozdelenie regulačných sád:
Rsady 3xx - iba ovládanie ventilátorov
Rsady 4xx VO - ovládanie ventilátorov a vodného ohrievača
Rsady 5xx EO - ovládanie ventilátorov a elektrického ohrievača
Rsada 601/CH - ovládanie priameho chladenia pre RSADY 4xx a 5xx

    Prevedenie pre VO - regulátor výkonu VO, zmiešavací uzol pre VO s čerpadlom, servopohon s kontaktom ovládania čerpadla, protimrazová ochrana, čidlá, servo klapky prívodu, regulátor otáčok, diaľkový ovládač na stenu, nezávislé spínacie hodiny prevádzky a nočného útlmu, tlakové čidlo kontroly filtrov

    Prevedenie pre EO - regulátor výkonu EO s výstupom 0-10V, u ohrievačov bez výkonového stupňa aj externý výkonový triakový stupeň, časový dobeh dochladzovanie EO, čidlá, servo klapky prívodu, regulátor otáčok, diaľkový ovládač na stenu, nezávislé spínacie hodiny prevádzky a nočného útlmu , tlakové čidlo kontroly filtrov, bezpečnostné tlakové čidlo kontroly chodu prívodného ventilátora

Univerzálne istenie proti skratu ventilátora
Univerzálne istenie proti skratu ventilátora - možno pripojiť len ventilátory s vstavanou tepelnou ochranou, výrobcom určené pre reguláciu napätím.
1f. ventilátory - súčet prúdov max 5A (s modulom REE5 Ext do 2x 5A).
3f. ventilátory - v jednej fáze max 5A (regulátor RDV 5E) alebo 10A (RDV 10E).
U ventilátorov s frekvenčným meničom je proti skratu istený len vstup meniča.

Zmiešavacia klapka
Zmiešavacia klapka - pre zmiešavanie cirkulačného a čerstvého vzduchu pri rekuperačných systémoch alebo systémoch teplovzdušného vykurovania. Ovládanie klapky je nezávislé na regulácii teploty ohrievača. Podľa typu RSADY je ovládanie manuálne alebo v závislosti na teplote vstupného vzduchu.

Návrh regulačnej sady - vybranú regulačnú sadu sa odporúča overiť v katalógu pre kontrolu správnosti. V prípade chyby v návrhu nie je možné na dodanom zariadení vykonať podstatné konštrukčné úpravy. Regulačné sady pre jednofázové ventilátory sú k dispozícii ako skladová položka, pre trojfázové ventilátory sú vyrábané na objednávku.

Ak požadujete potvrdenie
o vhodnosti priradenia regulačnej sady pre zákazníkom požadovanú funkciu, obráťte sa na oddelenie merania a regulácie, tel: 602 679 469..

Poznámka:
V súčasnej dobe je na webe sprevádzkovaná prvá verzia a neustále prebieha jej ladenie. Vaše pripomienky, prosím, posielajte na našu emailovú adresu elektrodesign@elektrodesign.cz
 

Content © ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. a poskytovatelia obsahu (Soler & Palau, VIM, Wernig, Eberle, Belimo CZ, UNIVENT CZ a ďalšie)