EnglishSlovenskyČesky

DUOVENT DV príslušenstvo

 Názov produktuKatalogový
list
Návod
na obsluhu
CAD
knižnica
Cena
bez DPH
Kusov
 ROOFPACK-A-DUO-DV-H-500 strecha na jednotku2D/3D CAD525.35 EUR
 ROOFPACK-A-DUO-DV-V-500 strecha na jednotku2D/3D CAD956.73 EUR
 ROOFPACK-A-DUO-DV-H-800 strecha na jednotku2D/3D CAD705.80 EUR
 ROOFPACK-A-DUO-DV-V-800 strecha na jednotku2D/3D CAD1 063.51 EUR
 ROOFPACK-A-DUO-DV-H-1200 strecha na jednotku2D/3D CAD816.86 EUR
 ROOFPACK-A-DUO-DV-V-1200 strecha na jednotku2D/3D CAD1 146.65 EUR
 ROOFPACK-A-DUO-DV-H-1800 strecha na jednotku2D/3D CAD1 158.24 EUR
 ROOFPACK-A-DUO-DV-V-1800 strecha na jednotku2D/3D CAD1 300.41 EUR
 ROOFPACK-A-DUO-DV-H-3000 strecha na jednotku2D/3D CAD1 174.65 EUR
 ROOFPACK-A-DUO-DV-V-3000 strecha na jednotku2D/3D CAD1 404.20 EUR
 ROOFPACK-A-DUO-DV-H-4200 strecha na jednotku2D/3D CAD1 176.82 EUR
 ROOFPACK-A-DUO-DV-V-4200 strecha na jednotku2D/3D CAD1 481.71 EUR
 ROOFPACK-A-DUO-DV-H-5100 strecha na jednotku2D/3D CAD1 312 EUR
 ROOFPACK-A-DUO-DV-V-5100 strecha na jednotku2D/3D CAD1 726.57 EUR
 ROOFPACK-A-DUO-DV-H-6000 strecha na jednotku2D/3D CAD1 324.24 EUR
 ROOFPACK-A-DUO-DV-V-6000 strecha na jednotku2D/3D CAD1 808.82 EUR
 ROOFPACK-A-DUO-DV-H-6900 strecha na jednotku2D/3D CAD1 336.94 EUR
 ROOFPACK-A-DUO-DV-V-6900 strecha na jednotku2D/3D CAD
 ROOFPACK-A-DUO-DV-H-7800 strecha na jednotku2D/3D CAD1 349.63 EUR
 ROOFPACK-A-DUO-DV-V-7800 strecha na jednotku2D/3D CAD1 846.78 EUR
 ROOFPACK-B-DUO-DV-H-500 strecha na jednotku2D/3D CAD
 ROOFPACK-B-DUO-DV-V-500 strecha na jednotku2D/3D CAD
 ROOFPACK-B-DUO-DV-H-800 strecha na jednotku2D/3D CAD
 ROOFPACK-B-DUO-DV-V-800 strecha na jednotku2D/3D CAD
 ROOFPACK-B-DUO-DV-H-1200 strecha na jednotku2D/3D CAD
 ROOFPACK-B-DUO-DV-V-1200 strecha na jednotku2D/3D CAD
 ROOFPACK-B-DUO-DV-H-1800 strecha na jednotku2D/3D CAD1 878.29 EUR
 ROOFPACK-B-DUO-DV-V-1800 strecha na jednotku2D/3D CAD
 ROOFPACK-B-DUO-DV-H-3000 strecha na jednotku2D/3D CAD1 892.45 EUR
 ROOFPACK-B-DUO-DV-V-3000 strecha na jednotku2D/3D CAD
 ROOFPACK-B-DUO-DV-H-4200 strecha na jednotku2D/3D CAD1 796.41 EUR
 ROOFPACK-B-DUO-DV-V-4200 strecha na jednotku2D/3D CAD
 ROOFPACK-B-DUO-DV-H-5100 strecha na jednotku2D/3D CAD
 ROOFPACK-B-DUO-DV-V-5100 strecha na jednotku2D/3D CAD
 ROOFPACK-B-DUO-DV-H-6000 strecha na jednotku2D/3D CAD
 ROOFPACK-B-DUO-DV-V-6000 strecha na jednotku2D/3D CAD
 ROOFPACK-B-DUO-DV-H-6900 strecha na jednotku2D/3D CAD
 ROOFPACK-B-DUO-DV-V-6900 strecha na jednotku2D/3D CAD
 ROOFPACK-B-DUO-DV-H-7800 strecha na jednotku2D/3D CAD
 ROOFPACK-B-DUO-DV-V-7800 strecha na jednotku2D/3D CAD
 DUO-DV-H-MOUNT 1800 IN protidažďová žalúzia2D/3D CAD124.07 EUR
 DUO-DV-H-MOUNT 1800 IN-BV protidažďová žalúzia2D/3D CAD114.39 EUR
 DUO-DV-H-MOUNT 3000 IN protidažďová žalúzia2D/3D CAD143.74 EUR
 DUO-DV-H-MOUNT 3000 IN-BV protidažďová žalúzia2D/3D CAD129.47 EUR
 DUO-DV-H-MOUNT 4200 IN protidažďová žalúzia2D/3D CAD171.51 EUR
 DUO-DV-H-MOUNT 4200 IN-BV protidažďová žalúzia2D/3D CAD155.87 EUR
 DUO-DV-H-MOUNT 5100 IN protidažďová žalúzia2D/3D CAD202.24 EUR
 DUO-DV-H-MOUNT 5100 IN-BV protidažďová žalúzia2D/3D CAD182.36 EUR
 DUO-DV-H-MOUNT 6000 IN protidažďová žalúzia2D/3D CAD232.89 EUR
 DUO-DV-H-MOUNT 6000 IN-BV protidažďová žalúzia2D/3D CAD209.40 EUR
 DUO-DV-H-MOUNT 6900 IN protidažďová žalúzia2D/3D CAD297.39 EUR
 DUO-DV-H-MOUNT 6900 IN-BV protidažďová žalúzia2D/3D CAD270.26 EUR
 DUO-DV-H-MOUNT 7800 IN protidažďová žalúzia2D/3D CAD334.76 EUR
 DUO-DV-H-MOUNT 7800 IN-BV protidažďová žalúzia2D/3D CAD303.99 EUR
 DUO-DV-V-MOUNT 1800 IN protidažďová žalúzia2D/3D CAD144.13 EUR
 DUO-DV-V-MOUNT 3000 IN protidažďová žalúzia2D/3D CAD155.36 EUR
 DUO-DV-V-MOUNT 4200 IN protidažďová žalúzia2D/3D CAD168.77 EUR
 DUO-DV-V-MOUNT 5100 IN protidažďová žalúzia2D/3D CAD181.54 EUR
 DUO-DV-V-MOUNT 6000 IN protidažďová žalúzia2D/3D CAD192.77 EUR
 DUO-DV-V-MOUNT 6900 IN protidažďová žalúzia2D/3D CAD234.51 EUR
 DUO-DV-V-MOUNT 7800 IN protidažďová žalúzia2D/3D CAD245.70 EUR
 DUO-DV-H-MOUNT 1800 OUT protidažďová žalúzia2D/3D CAD101.27 EUR
 DUO-DV-H-MOUNT 1800 OUT-BV protidažďová žalúzia2D/3D CAD93.56 EUR
 DUO-DV-H-MOUNT 3000 OUT protidažďová žalúzia2D/3D CAD115.59 EUR
 DUO-DV-H-MOUNT 3000 OUT-BV protidažďová žalúzia2D/3D CAD104.36 EUR
 DUO-DV-H-MOUNT 4200 OUT protidažďová žalúzia2D/3D CAD135.69 EUR
 DUO-DV-H-MOUNT 4200 OUT-BV protidažďová žalúzia2D/3D CAD123.21 EUR
 DUO-DV-H-MOUNT 5100 OUT protidažďová žalúzia2D/3D CAD157.54 EUR
 DUO-DV-H-MOUNT 5100 OUT-BV protidažďová žalúzia2D/3D CAD141.90 EUR
 DUO-DV-H-MOUNT 6000 OUT protidažďová žalúzia2D/3D CAD179.06 EUR
 DUO-DV-H-MOUNT 6000 OUT-BV protidažďová žalúzia2D/3D CAD160.54 EUR
 DUO-DV-H-MOUNT 6900 OUT protidažďová žalúzia2D/3D CAD233.40 EUR
 DUO-DV-H-MOUNT 6900 OUT-BV protidažďová žalúzia2D/3D CAD211.84 EUR
 DUO-DV-H-MOUNT 7800 OUT protidažďová žalúzia2D/3D CAD259.33 EUR
 DUO-DV-H-MOUNT 7800 OUT-BV protidažďová žalúzia2D/3D CAD234.99 EUR
 DUO-DV-V-MOUNT 1800 OUT protidažďová žalúzia2D/3D CAD114.30 EUR
 DUO-DV-V-MOUNT 3000 OUT protidažďová žalúzia2D/3D CAD123.21 EUR
 DUO-DV-V-MOUNT 4200 OUT protidažďová žalúzia2D/3D CAD133.93 EUR
 DUO-DV-V-MOUNT 5100 OUT protidažďová žalúzia2D/3D CAD144.13 EUR
 DUO-DV-V-MOUNT 6000 OUT protidažďová žalúzia2D/3D CAD152.96 EUR
 DUO-DV-V-MOUNT 6900 OUT protidažďová žalúzia2D/3D CAD192.47 EUR
 DUO-DV-V-MOUNT 7800 OUT protidažďová žalúzia2D/3D CAD201.30 EUR
 DUO-DV-IAE-1800 pružná manžeta 2D/3D CAD65.96 EUR
 DUO-DV-IAE-1800-BV pružná manžeta 2D/3D CAD65.96 EUR
 DUO-DV-IAE-3000 pružná manžeta 2D/3D CAD70.24 EUR
 DUO-DV-IAE-3000-BV pružná manžeta 2D/3D CAD70.24 EUR
 DUO-DV-IAE-4200 pružná manžeta 2D/3D CAD75.81 EUR
 DUO-DV-IAE-4200-BV pružná manžeta 2D/3D CAD75.81 EUR
 DUO-DV-IAE-5100 pružná manžeta 2D/3D CAD81.30 EUR
 DUO-DV-IAE-5100-BV pružná manžeta 2D/3D CAD81.30 EUR
 DUO-DV-IAE-6000 pružná manžeta 2D/3D CAD91.24 EUR
 DUO-DV-IAE-6000-BV pružná manžeta 2D/3D CAD90.77 EUR
 DUO-DV-IAE-6900 pružná manžeta 2D/3D CAD97.71 EUR
 DUO-DV-IAE-6900-BV pružná manžeta 2D/3D CAD97.71 EUR
 DUO-DV-IAE-7800 pružná manžeta 2D/3D CAD103.20 EUR
 DUO-DV-IAE-7800-BV pružná manžeta 2D/3D CAD103.20 EUR
 DUO-DV-PRO-1800 prechod2D/3D CAD88.29 EUR
 DUO-DV-PRO-1800-BV prechod2D/3D CAD80.23 EUR
 DUO-DV-PRO-3000 prechod2D/3D CAD105.30 EUR
 DUO-DV-PRO-4200 prechod2D/3D CAD124.54 EUR
 DUO-DV-PRO-4200-BV prechod2D/3D CAD116.79 EUR
 DUO-DV-PRO-5100 prechod2D/3D CAD144.51 EUR
 DUO-DV-PRO-5100-BV prechod2D/3D CAD135.99 EUR
 DUO-DV-PRO-6000 prechod2D/3D CAD156.26 EUR
 DUO-DV-PRO-6000-BV prechod2D/3D CAD147 EUR
 DUO-DV-PRO-6900 prechod2D/3D CAD171.77 EUR
 DUO-DV-PRO-6900-BV prechod2D/3D CAD162.51 EUR
 DUO-DV-PRO-7800 prechod2D/3D CAD178.54 EUR
 DUO-DV-PRO-7800-BV prechod2D/3D CAD169.33 EUR

 

Content © ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. a poskytovatelia obsahu (Soler & Palau, VIM, Wernig, Eberle, Belimo CZ, UNIVENT CZ a ďalšie)