EnglishSlovenskyČesky

Kondenzácia vody vo ventilátoroch a v zariadeniach

V niektorých prípadoch môže pri nevhodnej montáži ventilátorov dôjsť k tomu, že do ventilátorov steká kondenzovaná voda, prípadne sa vo ventilátore hromadí. Takýto stav samozrejme môže ohroziť funkciu ventilátora, prípadne môže dôjsť priamo k jeho zničeniu.

Kúpeľne
Pri montáži ventilátorov v kúpeľniach je nutné dbať na to, aby ventilátory neboli v rozpore s ich krytím montované v nepovolených zónach, v sprchovacích kútoch, v dosahu z vane a aby boli dodržané odstupy podľa normy. Zároveň sa snažíme ventilátory namontovať tak, aby cez ne nemohol stekať kondenzát, ktorý vzniká pri ochladení veľmi teplého vzduchu s vysokou vlhkosťou. Zo skúsenosti vieme, že kondenzátu môžu byť podľa prevádzkových podmienok litre (príklad: ventilátor odvetrá 100 m3/ hodinu, 1m3 vzduchu obsahuje 45g vody, pri ochladení vzduchu v potrubí pod teplotu rosného bodu vykondenzuje cca 4,5 litra vody za hodinu). Malé axiálne ventilátory je vhodné montovať s osou vodorovne, ak je odvetranie len cez stenu, potrubie vyspádovať smerom od ventilátora, na fasáde použiť PER s okapničkou. Ak je ventilátor pripojený na zvislé potrubie, je nutné v najnižšom mieste potrubia nainštalovať odvod kondenzátu s pachovým sifónom tak, aby kondenzát nepretekal ventilátorom. Rovnaké pravidlo platí pri použití potrubných ventilátorov TD, RM, RK, TDM apod. s tanierovým ventilom. Umiestnenie ventilátora alebo tanierového ventilu volíme s ohľadom na požiadavku prevetrania miestnosti, to je na opačnej strane miestnosti od prívodu vzduchu (miesto prívodu je obvykle škára pod dverami) a nie nad zdrojom vývinu pary.

Obytné priestory
Pri obytných priestoroch platí v menšej miere to isté ako pri kúpeľniach, len s tým rozdielom, že v kuchyniach a spálniach relatívna vlhkosť nedosahuje hodnôt kúpeľní.

Komerčné objekty
V týchto prípadoch sa používajú obdobné opatrenia ako v predchádzajúcich prípadoch. Pri priemyselných axiálnych ventilátoroch HCB/TCB doporučujeme dôsledne používať podľa potreby prevedenie s obežným kolesom A/B tak, aby bol motor vždy smerom dolu a kondenzát sa nehromadil v náboji obežného kolesa, pretože v tom prípade by bol motor s ložiskami ponorený vo vode. V nutných prípadoch je treba v náboji obežného kolesa otvoriť otvory na odvod kondenzátu. Rovnaké opatrenia platia pre axiálne ventilátory s vonkajším rotorom HXT/TXT. Vzduchovody spojené s ventilátormi musia byť v miestach priechodu chladnými priestormi, kde hrozí vznik kondenzátu, veľmi dobre izolované (jedná sa hlavne o priechody vetranými strechami, svetlíkami, vonkajšími priestorami a pod.). V horizontálnych vzduchovodoch je nutné v najnižšom mieste inštalovať odvod kondenzátu tak, aby nemohl vtiecť do ventilátora. Vo vertikálnych vzduchovodoch je nutné inštalovať odvod kondenzátu tak, aby nemohl vtiecť do ventilátora a pretiecť do miestnosti. Pri vertikálnych stúpajúcich vedeniach sa obvykle inštaluje odvod kondenzátu v najnižšom mieste vedenia a v mieste pod vznikom kondenzátu (pod strechou a pod.). Odvod kondenzátu je najlepšie urobiť s pachovým sifónom do dažďového zvodu. Odvod do kanalizačných vedení sa nedá doporučiť, protože sa nedá zabezpečiť tesnosť sifónov pri ich vyschnutí.

Chladiče, výparníky a rekuperátory
Sú to zariadenia, v ktorých počas prevádzky vzniká kondenzát. Tieto zariadenia sú vybavené hrdlami na odvod kondenzátu, ktorými sa pripájajú cez pachové sifóny najlepšie k dažďovým zvodom. Odvod do kanalizačných vedení sa nedá doporučiť, pretože sa nedá zabezpečiť tesnosť sifónov pri ich vyschnutí. Ak je takáto inštalácia nevyhnutná, je treba vyschnutie sifónov kontrolovať. Zároveň je nutné dodržať prierezy prípojok na odvod kondenzátu a dostatočnú výšku vodného sĺpca. Montáž sifónu tesne pod zariadením môže spôsobiť vytekanie vody zo zariadenia.

Projekčné opatrenie
Už na úrovni odborného návrhu zariadenia je treba urobiť také opatrenia, aby kondenzát nevznikal v miestach, kde môže dôjsť k poškodeniu ventilátorov, zariadení a stavieb. Zariadenia je nutné navrhnúť tak, aby kondenzát pokiaľ je to možné vznikal, bol zbieraný a odvedený v miestach na to vyhradených a kontrolovaným spôsobom.

 

Content © ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. a poskytovatelia obsahu (Soler & Palau, VIM, Wernig, Eberle, Belimo CZ, UNIVENT CZ a ďalšie)