EnglishSlovenskyČesky

Použitie frekvenčných meničov s ventilátormi

Ak je požadovaná prevádzka ventilátora s elektronickými frekvenčnými meničmi alebo striedačmi, je nutné v objednávke túto okolnosť špecifikovať. Motory sú meničmi značne namáhané a vyžadujú preto špeciálne prevedenie izolácie. Pri napájaní meničmi a striedačmi sú magnetické obvody, vinutia a izolácie namáhané vysokými amplitúdami vyšších harmonických kmitočtov, ktoré sú produktom pulzne šírkovej modulácie výstupného napätia.

Motory regulované 3fázovými frekvenčnými meničmi vyžadujú špeciálne izolované guličkové ložiská. Pri meničoch spojených s elektromotormi nie je okamžitý súčet napätí nulový a rozdielové zložky sa uzatvárajú cez ložiská a hriadeľ do uzemnenej kostry motora. Tieto zložky spôsobujú mikrovýboje a tým elektroeróziu guličiek a klzných dráh. Pri bežných ložiskách tak môže klesnúť životnosť až na cca 25% pôvodnej životnosti.

Rozbehové prúdy ventilátora
Rozbehové prúdy asynchrónnych motorov, používaných vo ventilátoroch dosahujú v závislosti na prevedení kotvy (vnútorná alebo externá, odporová a pod.), na výkone a celkovej konštrukcii niekoľko násobok menovitého prúdu (cca 2x až 10x). Pri prevádzke s frekvenčným meničom (pri normálnych ventilátoroch) alebo so striedačom (pri požiarnych ventilátoroch) nemá rozbehový prúd zvyčajne na dimenzovanie meniča vplyv. Frekvenčné meniče a striedače väčšinou obsahujú obvody „mäkkého“ rozbehu. To znamená, že motor sa rozbieha postupne so zníženým napätím a frekvenciou tak, aby prúd neprekročil prúd meniča. Pre dimenzovanie sú zvyčajne rozhodujúce menovité parametre motora.

Pozor
Použitie meničov je možné iba s motormi na to výrobcom schválenými. Frekvenčné meniče nie je možné používať s vysokoteplotnými ventilátormi so závislým chladením (pri poklese otáčok nie sú chladené ložiská, motor a ďalšie súčasti ventilátora). Podrobnosti ohľadne vhodnosti a bezpečnosti použitia meniča konzultujte vždy s dodávateľom meniča alebo striedača a výrobcom ventilátora.

Prevádzka meničov, hlavne bez filtrov na prívode prípadne na výstupe, môže rušit alebo poškodiť iné elektrické alebo elektronické zariadenie.

Výkon elektromotora, ktorého otáčky sú regulované frekvenčným meničom, je vďaka zvýšenému zahriatiu prídavnými stratami nižší. Jeho povolená prevádzková teplota je vždy nižšia, než výrobcom udávaná.

 

Content © ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. a poskytovatelia obsahu (Soler & Palau, VIM, Wernig, Eberle, Belimo CZ, UNIVENT CZ a ďalšie)