EnglishSlovenskyČesky

Prúdové a tepelné ochrany ventilátorov

Na pripojenie ventilátorov k sieti je treba ich motory vybaviť nasledujúcimi ochranami.

Jednofázové motory bez tepelného kontaktu je treba vždy pripojiť cez motorové ističe alebo prúdové ochrany s príslušnou vypínacou charakteristikou a hodnotou prúdu.

Jednofázové motory s tepelným kontaktom je treba vždy pripojiť cez prúdovú ochranu a motorové spúšťače, ktoré ventilátor odpoja pri zvýšenom zahriati motora.

Trojfázové motory bez tepelného kontaktu je treba vždy pripojiť cez motorové ističe alebo prúdové ochrany s príslušnou vypínacou charakteristikou a hodnotou prúdu. Ochrana musí vždy byť vybavená podpäťovou ochranou resp. ochranou proti výpadku fázy.

Trojfázové motory s tepelným kontaktom je treba vždy pripojiť cez prúdovú ochranu a motorové spúšťače, ktoré ventilátor odpoja pri zvýšenom zahriati motora.

Ak motory nie sú vybavené ochranou, zaniká nárok na záruku.

 

Content © ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. a poskytovatelia obsahu (Soler & Palau, VIM, Wernig, Eberle, Belimo CZ, UNIVENT CZ a ďalšie)