EnglishSlovenskyČesky

Sériový chod ventilátorovSériové radenie ventilátorov sa používa v prípade, že je treba dosiahnuť vyššie tlaky, než poskytuje jeden ventilátor. Ďalším prípadom použitia je požiadavka na zvýšenú bezpečnosť prevádzky ventilátora pri garážovom vetraní, kedy je jeden ventilátor trvale prevádzkovaný a druhý slúži ako záloha pre prípad poruchy prvého.

Najjednoduchším prípadom je spojenie rovnakých ventilátorov, ktoré majú rovnakú výkonovú charakteristiku. V prípade regulácie otáčok oboch ventilátorov je nutné zabezpečiť perfektnú synchronizáciu regulátorov alebo použiť jeden regulátor otáčok pre obidva ventilátory.

Vždy je nutné správne zvoliť polohu pracovného bodu s ohľadom na výslednú charakteristiku oboch sériovo zapojených ventilátorov a na prípadné nestabilné časti charakteristiky. Odporová charakteristika systému musí v celom pásme ležať aj s príslušnou rezervou v stabilnej časti charakteristiky oboch ale aj jedného ventilátora. Tým sa dosiahne aj to, že pracovný bod bude aj v stabilnej časti výslednej charakteristiky.

V žiadnom prípade nedoporučujeme sériové zapojenie rozdielnych ventilátorov s rôznymi charakteristikami. Nedá sa doporučiť zapojenie rozdielnych ventilátorov s rôznymi charakteristikami, ako je napríklad charakteristika axiálneho ventilátora s nestabilnou oblasťou a maximom účinnosti v oblastiach veľkého prietoku a nízkeho tlaku a stabilná charakteristika radiálneho ventilátora s lopatkami dozadu a maximom účinnosti v oblasti vysokého tlaku a nízkeho prietoku. Uvedené prípady môžu spôsobovať problémové prevádzkové stavy, ktoré môžu viesť až k poškodeniu jedného z ventilátorov.

 

Content © ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. a poskytovatelia obsahu (Soler & Palau, VIM, Wernig, Eberle, Belimo CZ, UNIVENT CZ a ďalšie)