EnglishSlovenskyČesky

Spustenie a rozbeh ventilátorov

Spúšťaniu je treba venovať pozornosť už vo fáze projekcie. Podľa veľkosti a výkonu ventilátora je treba, a to aj vo vzťahu k možnostiam elektroinštalácie, pozorne a zodpovedne zvážiť potrebu rozbehu so zníženým rozbehovým prúdom a momentom. Zníženie rozbehového prúdu a momentu je možné zabezpečiť použitím softštartérov, zníženým napätím, prepínaním Y/D.

Spustenie ventilátorov môže byť vykonávané len obmedzeným spôsobom a s dostatočným časovým odstupom, aby nebolo prekročené povolené zohriatie motora. Obvykle je možné ventilátory s väčšími výkonmi spúšťať len niekoľkokrát za hodinu.

 

Content © ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. a poskytovatelia obsahu (Soler & Palau, VIM, Wernig, Eberle, Belimo CZ, UNIVENT CZ a ďalšie)