EnglishSlovenskyČesky

Tepelné čerpadlá

Aký je rozdiel medzi tepelným čerpadlom vzduch-voda a zem-voda?

Tepelné čerpadlo vzduch-voda vás v budúcnosti neobmedzuje pri plánovaní záhrady, pretože odoberá energiu iba z vonkajšieho vzduchu. Preto sú uvedené čerpadlá investične podstatne lacnejšie než zem-voda, odpadajú všetky zemné práce a vrty.

Tepelné čerpadlo vzduch-voda v spojení s bivalentným zdrojom väčšinou pracuje do nižších vonkajších teplôt než zem-voda (je nižšie bivalentný bod).

Čerpadlá zem-voda sú veľmi drahé, preto sa navrhujú na nižší vykurovací výkon. Možu teda kryť tepelné straty objektu iba do pomerne vysokých vonkajších teplôt (napr. 0 °), kedy sa prepína na bivalentný (náhradný) zdroj. Dochádza tak ku značnej degradácii týchto systémov a podstatnému zníženiu celkového efektu. Tepelné čerpadlo vzduch-voda je lepšie alebo pri rovnakej kvalite vykurovacieho systému investične a prevádzkovo lacnejšou variantou.

Ďalšia výhoda tepelného čerpadla vzduch-voda vyplýva zo skutočnosti, že priemerná teplota vonkajšieho vzduchu vo vykurovacom období je cca +3 °C, teplota zo zemného kolektora je medzi 0 °C až –3 °C. Z toho vychádza lepšie výhrevný faktor čerpadla vzduch-voda.

Vykuruje tepelné čerpadlo ACOND® aj pri nízkej vonkajšej teplote?

Každé tepelné čerpadlo ACOND® je vyvinuté a testované na prírodné podmienky Slovenskej republiky. Bez problémov pracuje aj pri –20 °C, ale taká nízka teplota býva väčšinou ráno a pomerne krátku dobu.

Čo je to výhrevný faktor?

Výhrevný faktor udáva efektivitu čerpadla. V podstate sa jedná o pomer výhrevného výkonu k príkonu tepelného čerpadla. V praxi to znamená, že tepelné čerpadlo s výhrevným faktorom 4 „vyrobí“ štvornásobne viac tepla, než koľko spotrebuje elektrickej energie.

Je pre vykurovanie objektov vhodné invertorové tepelné čerpadlo?

Pôvodne ide o klimatizáciu používanú ako tepelné čerpadlo, z toho plynú konštrukčné nedostatky. Menší výparník znamená horšiu účinnosť invertorového tepelného čerpadla a časté zamŕzanie z dôvodu malej rozteče lamiel. S tým súvisí aj vyššia hlučnosť výkonných ventilátorov určených pre režim chladenia. Celé zariadenie je technicky prekonané aj z hľadiska spotreby elektrickej energie. Takmer neustála prevádzka zvyšuje prevádzkové náklady o spotrebu obehového čerpadla, ventilátorov aj frekvenčného meniča a znižuje životnosť čerpadla. Vonkajšia jednotka je dlhodobo vystavená vplyvom počasia, napriek tomu sa miesto trvanlivého nerezového krytu používa lacnejší povrchovo upravený plech.

Dá sa použiť tepelné čerpadlo ACOND® aj pre existujúce systémy s radiátormi?

Kombinácia tepelného čerpadla ACOND® s radiátormi je úplne bežná a spoľahlivo funguje. Obráťte sa na našich odborníkov, ktorí  radi navrhnú najlepšie technické riešenie po predchádzajúcej prehliadke vykurovacej sústavy.

Aký systém odmrazovania používa tepelné čerpadlo ACOND®?

Tepelné čerpadlá ACOND® sú vybavené novým inteligentným odmrazovaním z vlastného vývoja. Tým sú dosiahnuté úspory, pretože automatika spína odmrazovanie iba v prípade potreby a len na nevyhnutnú dobu. Taktiež široká rozteč lamiel spolu s viacradovým výparníkom priaznivo predlžuje dobu medzi odmrazovaním.

Aká je hlučnosť vonkajšej jednotky?

Tiché prevedenie vonkajšej jednotky umožňuje inštaláciu tepelného čerpadla ACOND® aj v hustejšej vonkajšej zástavbe. Optimálne umiestnenie doporučujeme konzultovať s našimi odborníkmi. Dĺžka prepojenia medzi vonkajšou jednotkou a doskovým výmenníkom pri delených systémoch by nemala presiahnuť 12 m.

Čo je ekvitermná regulácia?

Tepelné čerpadlá ACOND® sú vybavené ekvitermným regulátorom teploty výhrevnej vody. Jedná sa o zariadenie, ktoré reguluje vykurovací systém na základe vonkajšej teploty a prináša ďalšie významné úspory.

Aká je životnosť tepelného čerpadla ACOND®?

Všeobecne životnosť tepelného čerpadla závisí na miestnych klimatických a prevádzkových podmienkach, rovnako dôležitá je kvalita inštalácie. Najviac namáhanou súčasťou je kompresor a ventilátor vo vonkajšej jednotke. Výrobca kompresoru typu scroll uvádza životnosť 20 aj viac rokov.

Aký je podstatný rozdiel medzi tepelným čerpadlom ACOND® monoblok a deleným systémom (split)?

Monoblok „všetko v jednom“ je určený na jednoduchú a rýchlu montáž zručným remeslníkom. Konštrukcia trubkového výmenníka je v zime menej náchylná na zamrznutie a následné poškodenie. Delený systém tepelného čerpadla vyžaduje odbornú montáž z hľadiska optimalizácie maximálneho výkonu. Skladá sa z vonkajšej jednotky a doskového výmenníka umiestneného vovnútri budovy, ktorý vylučuje možnosť zamrznutia aj pri dlhodobom výpadku elektriny. Optimálnu variantu použitia doporučujeme konzultovať s našimi odborníkmi.

Aké sú hlavné výhody tepelného čerpadla ACOND® oproti ostatným vzduchovým čerpadlám?

Je to predovšetkým delená konštrukcia (split). Pri iných systémoch sú celé TČ mimo domu, pri zamrznutí vody môže dôjsť ku zničeniu celého zariadenia. Vonkajšie TČ majú tiež väčšie tepelné straty. TČ kompletne umiestnené vovnútri objektu vyžaduje veľký priestor. Naviac vyfukuje vzduch, ktorý za určitých podmienok namŕza, môže poškodiť fasádu. Všetky uvedené nedostatky vonkajších a vnútorných TČ rieši použitie delenej konštrukcie. Časť TČ je vovnútri domu a časť vonku. Voda je vždy vovnútri a nemôže zamrznúť. TČ ACOND® zaberie vovnútri domu málo miesta a nemusí sa k nemu privádzať a odvádzať vzduch obrovskými hadicami s viac než polmetrovým priemerom. Tepelné čerpadlo ACOND® sa dá tiež flexibilne inštalovať do pôvodného vykurovacieho systému. Môžeme využiť súčasný záložný kotol, obehové čerpadlo, akumulačnú nádobu a tým výrazne ušetriť.

Novinkou vo výrobnom programe sú monoblokové tepelné čerpadlá ACOND® s integrovaným trubkovým výmenníkom vo vonkajšej jednotke. Sú navrhnuté na základe aktuálneho záujmu o jednoduché a efektívne zdroje alternatívnej energie.

Dá sa použíť tepelné čerpadlo na ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV)?

Tepelné čerpadlá ACOND® sú vhodné na ohrev TÚV

 

Content © ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. a poskytovatelia obsahu (Soler & Palau, VIM, Wernig, Eberle, Belimo CZ, UNIVENT CZ a ďalšie)