EnglishSlovenskyČesky

Ventilátory v potrubnom systémeAby bylo možné maximálne využiť výkonové parametre ventilátora, je nutné pri návrhu a montáži ventilátora dodržať niekoľko základných pravidiel.

- aby sa maximálne znížili straty pri vstupe a výstupe vzduchu z ventilátora je nutné dodržať minimálnu vzdialenosť od tvaroviek a miest zmien prierezu.

- nie je prípustné, aby na ventilátor priamo nadväzovali časti príslušenstva, tvarovky alebo oblúky, ktoré spôsobujú odtrhnutie prúdu vzduchu od obežných kolies. To má za následok zníženie výkonu ventilátora a zvýšenie hlučnosti. Pri axiálnych ventilátorch môže tiež dôjsť k posunu pracovného bodu do nestabilnej oblasti. Trvalá prevádzka axiálnych ventilátorov v nestabilnej oblasti môže viesť k ich poškodeniu.

- v zásade je vždy nutné dodržiavať vzdialenosť 3–5 násobok priemeru ventilátora od prechodov a oblúkov.

- nie je prípustné, aby bol ventilátor v blízkosti náhlych zmien prierezu. Tieto miesta môžu spôsobiť dramatický nárast tlakovej straty, čo vedie k podstatnému zníženiu využitia výkonových parametrov ventilátora. Pri použití difúzora na výstupe axiálnych ventilátorov je nutné venovať návrhu zvýšenú pozornosť, pretože zlý návrh nevedie k zlepšeniu využitia výkonových parametrov ventilátorov, ale naopak k ich zhoršeniu. Dĺžka difúzora s jadrom sa doporučuje v dĺžke 2x priemer ventilátora.

- na zníženie strát je treba používať na saní ventilátorov sacie dýzy TAD. Pružné spojky musia byť namontované napnuté a bez záhybov. Vzdialenosť sania ventilátora od stien má byť aspoň 1x priemer ventilátora.

Pozor:
Ak sú napr. pre garážové vetranie navrhované paralelne spojené axiálne ventilátory prevádzkované samostatne, je nutné dodržať nasledujúce doporučenie. Ventilátory musia byť oddelené klapkami. Ventilátor, ktorý nie je prevádzkovaný, je klapkami odpojený od systému. Jednotlivé vedenia paralelných vetví musia byť v rámci možnosti čo najdlhšie, s rovnakou tlakovou stratou a samostatne prevádzkované ventilátory musia s rezervou pracovať mimo nestabilnej oblasti.

 

Content © ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. a poskytovatelia obsahu (Soler & Palau, VIM, Wernig, Eberle, Belimo CZ, UNIVENT CZ a ďalšie)