EnglishSlovenskyČesky

Životnosť ložisiek ventilátorov

Časté otázky projektantov a prevádzkovateľov ventilačných systémov s ventilátormi sa týkajú životnosti ložisiek ventilátorov, prípadne ich servisných intervalov. Je zistené, že 50% všetkých havárií elektromotorov je spôsobených poruchou ložisiek.

Otázka životnosti sa dá zodpovedať vo všetkých prípadoch iba orientačne, pretože na životnosť ložisiek má vplyv rada faktorov. Jedná sa o otáčky motora respektíve počet pólov, polohu osy motora, počet spúšťaní versus trvalý chod, regulácia otáčok frekvenčnými meničmi alebo fázovými regulátormi napätia, teplota ložisiek, prídavné axiálne zaťaženie v smere osy motora spôsobené zmenou prietoku ventilátora alebo polohou atď. Všeobecne platia v ideálnych prípadoch nasledujúce orientačné hodnoty.

- klzné ložiská majú v ideálnom prípade životnosť 20 000 až 24 000 hodín.
- guličkové ložiská majú v ideálnom prípade životnosť 30 000 až 40 000 hodín.

Faktory skracujúce životnosť
– vysoké otáčky motora (napr. zmena z 6 na 2 póly môže znamenať zmenu z 40 000 na 20 000 hodín)
– vertikálna montáž motora, resp. jeho osy (napr. horizontálna montáž axiálnych ventilátorov)
– extrémne zmeny teploty ložisiek alebo prekročenie povolenej teploty
– kondenzácia vody v zariadení (viď článok kondenzácia), ku ktorej môže napríklad dochádzať pri odvodných ventilátoroch montovaných do plášťov budov
– veľké zmeny prietoku v čase pri axiálnych ventilátoroch alebo všeobecne vo ventilačných systémoch s premenlivým prietokom vzduchu (najhoršia je situácia pri VAV systémoch s 3fázovými motormi a frekvenčnými meničmi, regulujúcimi podľa iných veličín, ako je prietok, teplota, tlak apod., podľa údajov výrobcov prišlo v niektorých prípadoch ku zníženiu životnosti až o 70%)
– axiálne preťaženie ložisiek,  ktoré môže nastať pri vertikálnej montáži motorov a ventilátorov, súčasne s pracovným bodom v oblasti maximálneho prietoku alebo rýchlymi časovými zmenami prietoku
– nesprávne napnutie rermeňov, málo aj viac napnuté
– použitie fázových regulátorov, ktoré môžu vyvolávať vysokofrekvenčné vibrácie v magnetických obvodoch, ktoré sa prenesú do ložisiek
– použitie frekvenčných meničov pri trojfázových motoroch bez elektricky izolovaných ložisiek, spôsobuje mikroeróziu povrchu guličiek a klzných ciest, degradáciu maziva a jeho vyschnutie (jav je spôsobený mikro výbojmi v ložiskách, spôsobených krátkym časom vypnutia triakov a nenulovým súčtom napätia v spínanom trojfázovom systéme, jav sa dá odhaliť osciloskopom pripojeným medzi hriadeľ a uzemňovací bod, podrobnosti nájdete v dokumentácii výrobcu ložisiek)
– vibrácie systému spôsobené nevyvážením obežných kolies, napríklad vďaka nečistotám, prevádzkou ventilátora mimo pracovnú oblasť, chybným pracovným bodom pri paralelnom chode ventilátorov a podobne.

Skrátenie životnosti je v týchto prípadoch možné odhadnúť len veľmi zhruba, v každom prípade doporučujeme vykonávať v súlade s prevádzkovým poriadkom budovy periodické kontroly ložisiek rovnako,ako periodické revízie elektroinštalácie, resp. pripojenie, zaregulovania a čistenie ventilátorov.

Poznámka
Príklad údajov o životnosti ložisiek štandardných motorov ABB v ideálnom prípade montáže a prevádzky, ktoré sú tiež používané v nami dodávaných ventilátoroch, nájdete na webových stránkach výrobcu motorov ABB.

 

Content © ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. a poskytovatelia obsahu (Soler & Palau, VIM, Wernig, Eberle, Belimo CZ, UNIVENT CZ a ďalšie)