EnglishSlovenskyČesky

Rekuperační jednotky - hluk

Příčiny hluku u vzduchotechnických zařízení jsou v praxi často obtížně identifikovatelné, neboť mohou mít řadu příčin a složek, které se ve svém účinku sčítají. V následujícím textu lze nalézt praktický orientační postup pro identifikaci zdrojů. Hlukové parametry výrobci zařízení převážně udávají jako akustický tlak LpA (dB(A)), ve vzdálenosti 1m od zdroje, ve volném poli, s váhovým filtrem A. Zdrojem hluku jsou obecně:

1. Rekuperační jednotka - vyzařuje do okolí (podle stupně otáček) 30-50 dB(A), do potrubí 30-70 dB(A). Proto je výhodné jednotku umístit vzdáleně od pobytových místností. Hluk se snižuje s délkou potrubí a počtem tvarovek respektive oblouků. Hluk ventilátorů v jednotce roste s průtokem a externím tlakem (akustický výkon  Lw=20+10 log V+25 log dp).

2. Aerodynamický hluk v potrubí - závisí na průřezu potrubí (S) a rychlosti proudění (w), Lw = 10+10 log w5 +10 log S. Z uvedeného je vidět, že rychlost je v páté mocnině a nejvíce ovlivňuje výsledek. Rychlost s rostoucím průřezem klesá, doporučená rychlost je 2-3 m/s. Při vyšších rychlostech mohou být hodnoty akustického výkonu v potrubí se započítáním hluku z oblouků (Lw=62 log w+10 log S) 40-50 dB.

3. Hluk distribučních elementů (talířové ventily)  - pohybuje se v závislosti na rychlosti resp. průtoku 25-35 dB(A). Hluk klesá s rychlostí a s průtokem.

4. Umístění distribučních elementů
– často v nevhodných místech. Směrový faktor talířového ventilu v rohu místnosti Q=8 způsobí zvýšení o 9 dB u nízkých kmitočtů, kde se chová jako zářič nultého řádu.

5. Hluk buzený vibracemi jednotky - šíří se konstrukcemi stavby (zvukoměrem lze v místnostech naměřit uzly a kmitny s různou amplitudou.) Je nutno použít silentbloky, např. KSE.

Praktická doporučení:

1. Jednotku umístit do technické místnosti se stěnami s malou vzduchovou průzvučností, na výtlak čerstvého vzduchu použít tlumič TAA (pokud vzduchovod není celý ze SONOFLEXU)

2. Potrubí volit většího průřezu s malou rychlostí, vzduchovod může být celý ze SONOFLEXU)

3. Distribuční elementy (talířové ventily) volit raději větší, s menší distribuční rychlostí (Lw je úměrná 60 log w), pokud je hluková emise nejvyšší v oktávách 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, lze použít vsuvné tlumiče SGD 100 a SGD 125 s vložným útlumem 15 až 20 dB.

4. Zvukoměrem s oktávovým filtrem lze odhalit zdroje hluku a ty potom eliminovat.

5. Pokud bude "hučení" vyhodnocené zvukoměrem v úrovni cca 28-35dB(A), měřeno 1m od talířového ventilu a místnosti nejsou reflexní (jsou vybavené koberci, závěsy, křesly, postelemi atd.), je s nejvyšší pravděpodobností vše v naprostém pořádku. S rostoucí vzdáleností od zdroje ve volném poli hluk klesá (1m cca –11 dB, 2m –17 dB, 3m –20 dB ...). Pokud je místnost reflexní (parkety, holé stěny ...), lze hodnoty akustického tlaku orientačně vypočítat z akustických výkonů pomocí Sabinova vzorce.

6. I takový akustický tlak může být v noci, kdy není maskován pozadím, nesnesitelný. Pak je nutno jednotku přepnout na nejnižší otáčky.

7. Systém lze s pomocí specialistů na hluk (specializované společnosti) vyladit.

 

Content © ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. a poskytovatelé obsahu (Soler & Palau, VIM, Wernig, Eberle, Belimo CZ, UNIVENT CZ a další)