EnglishSlovenskyČesky

Rozdíly typového štítku ventilátoru a štítku motoru

Časté dotazy zákazníků a projektantů se týkají skutečnosti, že na ventilátorech se někdy mohou nacházet dva druhy štítků s různými údaji o výkonu P(W) a proudu I(A). Uvedená situace, přestože je v souladu s nejlepší výrobní praxí, vede někdy ke zmatkům při uvádění zařízení do provozu a vystavování revizních zpráv.

Štítek na skříni ventilátoru
je dodáván výrobcem ventilátoru a vztahuje se ke jmenovitým parametrům ventilátoru. respektuje elektrické parametry související s povolenými využitelnými částmi momentové, respektive výkonové charakteristiky ventilátoru. Na štítku ventilátoru je uvedena hodnota výkonu na hřídeli motoru upravená o hodnotu účinnosti a dále tomu odpovídající maximální hodnota odebíraného proudu v povoleném pracovním bodě ventilátoru. (Více o povolených pracovních oblastech a průběhu výkonu na hřídeli u axiálních, radiálních a diagonálních ventilátorů viz Větrání a klimatizace, Chyský, Hemzal a kolektiv, strana 200).

Štítek na motoru
je dodán výrobcem motoru a obsahuje pouze maximální jmenovité elektrické parametry motoru bez souvislosti s vlastním výkonem ventilátoru. V případě, že jsou motory dodávány z řady standardních výkonů, mohou být hodnoty výkonu a proudu na skříni ventilátoru a na motoru výrazně jiné. Na typovém štítku motoru jsou kromě dalších uvedeny také maximální jmenovité hodnoty výkonu motoru a tomu odpovídající hodnoty proudu.

Dimenzování jištění (vyjma Exe ventilátorů)
Z pohledu dimenzování jištění u ventilátorů pro normální prostředí mohou nastat následující případy (výjimku tvoří Exe ventilátory, kde se jištění dimenzuje výlučně podle parametrů na štítku motoru):

– ventilátor má jen štítek na skříni - ventilátoru výrobce ventilátoru si vyrábí vlastní motory a nepoužívá typové asynchronní motory z výkonových řad, jištění se provádí podle jmenovitých parametrů uvedených na štítku ventilátoru
– ventilátor má jen štítek na motoru - ventilátor používá typový motor z normovaných výkonových řad, dimenzování jištění se provádí podle jmenovitých hodnot uvedených na štítku motoru
– ventilátor má štítek na skříni i štítek na motoru - hodnoty elektrických parametrů na štítku motoru mohou výrazně překračovat hodnoty uvedené na štítku ventilátoru, ventilátor nevyužívá plně výkonové možnosti motoru, který je díky hrubým výkonovým řadám předimenzovaný, dimenzování jištění se provádí podle nižší hodnoty na štítku ventilátoru
– ventilátor má štítek na skříni i štítek na motoru - hodnoty elektrických parametrů na štítku motoru mohou být nižší než hodnoty uvedené na štítku ventilátoru, ventilátor díky své konstrukci chladí proudem vzduchu typový motor, který je tak možno více zatížit a překročit hodnotu jeho typového výkonu (typový motor je běžně konstruován na provoz bez cizího chlazení), dimenzování jištění se v takovém případě provádí podle vyšší hodnoty elektrických parametrů na štítku ventilátoru. Uvedené se týká nejen výkonu motoru ale i teplotních parametrů (typové motory s provozní teplotou okolí do 40°C provozovaných ve ventilátorech v proudu vzduchu s nižším než štítkovým výkonem lze takto v některých případech provozovat například do 70°C).

Důležité upozornění 1
U ventilátorů pro obyčejné prostředí jsou elektrické hodnoty uvedené na štítku ventilátoru vždy rozhodující pro dimenzování jištění. Hodnoty na štítku ventilátoru mají vždy přednost před údaji uvedenými v různých katalozích. Údaje v katalozích jsou orientační a nemusí být aktuální z důvodu trvalé inovace výrobků, kterých je přes 7000.

Důležité upozornění 2
U ventilátorů nevýbušných je situace rozdílná. Pro dimenzování jištění jsou u Exe ventilátorů závazné hodnoty uvedené na štítku motoru. Jedná se zejména o vypínací dobu te a hodnotu Ik/In. Vypínací doba je uvedena na štítku motoru, nesmí být překročena a souvisí s maximálním dovoleným oteplením motoru. Poměrná hodnota Ik/In označuje násobek rozběhového a jmenovitého proudu ventilátoru. Podle obou těchto hodnot je nutno nastavit proudovou ochranu ventilátoru.

Katalogové hodnoty
Údaje v katalozích jsou orientační a nemusí být z důvodu trvalé inovace výrobků aktuální, zejména v případě používání typových řad motorů různých výrobců jsou některé hodnoty odlišné, nemá to však vliv na funkčnost ventilátoru.

Hodnoty na štítku motoru nebo ventilátoru u ventilátorů do normálního prostředí mají vždy přednost před údaji uvedenými v různých katalozích. Údaje v katalozích jsou orientační a nemusí být z důvodu trvalé inovace výrobků aktuální).
Hodnoty na štítku Exe motoru u Exe ventilátoru mají vždy přednost před údaji uvedenými v různých katalozích. Údaje v katalozích jsou orientační a nemusí být z důvodu trvalé inovace výrobků aktuální).
 

Content © ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. a poskytovatelé obsahu (Soler & Palau, VIM, Wernig, Eberle, Belimo CZ, UNIVENT CZ a další)