EnglishSlovenskyČesky

FAQ

Tepelné čerpadlá

Najčastejšie kladené otázky a odpovede na ne... celý článek

Spustenie a rozbeh ventilátorov

Spúšťaniu je treba venovať pozornosť už vo fáze projekcie. Podľa veľkosti a výkonu ventilátora je treba, a to aj vo vzťahu k možnostiam elektroinštalácie, pozorne a zodpovedne zvážiť potrebu rozbehu so zníženým rozbehovým prúdom a momentom... celý článek

Prúdové a tepelné ochrany ventilátorov

Na pripojenie ventilátorov k sieti je treba ich motory vybaviť nasledujúcimi ochranami... celý článek

Motory používané vo ventilátoroch

Jednotlivé motory a tým aj ventilátory sa líšia povolenými podmienkami prevádzky, pracovnými charakteristikami, možnosťou regulácie, účinnosťou a podobne. Podrobnosti sú uvedené v katalógoch a návodoch na použitie. ... celý článek

Ventilátory v potrubnom systéme

Aby bylo možné maximálne využiť výkonové parametre ventilátora, je nutné pri návrhu a montáži ventilátora dodržať niekoľko základných pravidiel. ... celý článek

Sériový chod ventilátorov

Sériové radenie ventilátorov sa používa v prípade, že je treba dosiahnuť vyššie tlaky, než poskytuje jeden ventilátor. Ďalším prípadom použitia je požiadavka na zvýšenú bezpečnosť prevádzky ventilátora pri garážovom vetraní... celý článek

Regulácia otáčok a regulátory

Ak je požadovaná prevádzka ventilátora v spojení s regulátormi, ako sú jednofázové a trojfázové autotransformátory, jednofázové elektronické regulátory s fázovým riadením alebo frekvenčné meniče, je nutné sa najskôr presvedčiť, či je možné reguláciu pri jednotlivých typoch ventilátorov použiť... celý článek

Zatekanie cez strešné ventilátory

Všeobecne platí, že strešné ventilátory sú konštruované tak, že ani extrémny dážď nespôsobuje zatekanie cez ventilátor. ... celý článek

Poruchy a reklamácie elektromotorov

Najčastejšou poruchou ventilátora je elektrická alebo mechanická porucha elektromotora. Diagnostika poruchy elektromotora je komplexná disciplína a určiť príčinu mechanickej alebo elektrickej poruchy elektromotora je bez znalostí prevádzkových podmienok ventilátora aj pre špecializované pracovisko našej spoločnosti veľmi obtiažné... celý článek

Životnosť ložisiek ventilátorov

Časté otázky projektantov a prevádzkovateľov ventilačných systémov s ventilátormi sa týkajú životnosti ložisiek ventilátorov, prípadne ich servisných intervalov... celý článek

Rozdiely typového štítku ventilátora a štítku motora

Časté dotazy zákazníkov a projektantov sa týkajú skutočnosti, že na ventilátoroch sa niekedy môžu nachádzať dva druhy štítkov s rôznymi údajmi o výkone P(W) a prúde I(A)... celý článek

Montážne doporučenia pre malé ventilátory

Spôsob montáže malých ventilátorov má okrem iného významný vplyv na hodnotu emitovaného hluku. Aby boli dosiahnuté minimálne hodnoty hluku po namontovaní ventilátorov, je nutné vziať do úvahy katalógové hlukové údaje a dodržať nasledujúce pokyny. ... celý článek

Použitie frekvenčných meničov s ventilátormi

Ak je požadovaná prevádzka ventilátora s elektronickými frekvenčnými meničmi alebo striedačmi, je nutné v objednávke túto okolnosť špecifikovať. Motory sú meničmi značne namáhané a vyžadujú preto špeciálne prevedenie izolácie. ... celý článek

Požiarne ventilátory a voľba motorov 400V alebo 230/400V

Na voľbu motora má vplyv spôsob prevádzkovania požiarneho ventilátora, ktorý môže byť v normálnej prevádzke používaný pre VZT aplikácie a v prípade požiaru na odvod dymu a spalín... celý článek

Semiflex, tenký alebo hrubý materiál?

Semiflex je poloohybná hadica na dopravu vzduchu, ktorú naša spoločnosť vyrába od roku 1995. Jedná sa o jednovrstvovú hadicu, ktorá je vyrobená z pásky Al zliatiny, na spojenie je použitý unikátny, veľmi odolný, zámok "triple lock"... celý článek

Žiarivkové svietidlá spolu s ventilátorom

V niektorých prípadoch požadujú projektanti spoločné zapnutie osvetlenia a ventilátorov v sociálnych miestnostiach alebo kúpeľniach. Táto bežná požiadavka sa dá doporučiť so všetkými našimi ventilátormi s jediným obmedzením... celý článek

Kondenzácia vody vo ventilátoroch a v zariadeniach

V niektorých prípadoch môže pri nevhodnej montáži ventilátorov dôjsť k tomu, že do ventilátorov steká kondenzovaná voda, prípadne sa vo ventilátore hromadí. Takýto stav samozrejme môže ohroziť funkciu ventilátora, prípadne môže dôjsť priamo k jeho zničeniu. ... celý článek

Vysokoteplotné ventilátory (120°C, 150°C)

V sortimente spoločnosti EDV je rada ventilátorov vhodných pre priemyselné aplikácie na odvodu vzduchu s maximálnou teplotou do 150°C (prípadne do 120°C)... celý článek

Paralelný chod ventilátorov

V niektorých aplikáciách, napríklad pre garážové vetranie, sú ventilátory navrhované v paralelnom zapojení. Uvedené riešenie umožňuje prevádzkovať pri nízkych požiadavkách na výmenu vzduchu len jeden ventilátor, pri zopnutí čidiel kvality vzduchu zopnúť druhý ventilátor a zvýšiť prietok.... celý článek

Samotiažne klapky PER a axiálne ventilátory

Častou otázkou pracovníkov montážnych firiem je vhodnosť priradenia samotiažnej žalúziovej klapky k axiálnemu ventilátoru. K uvedenému problému je možné povedať nasledujúce... celý článek

Hlukovo izolované hadice a nebezpečenstvo kondenzácie

Pre vzduchotechnické rozvody v budovách sa dnes bežne používajú flexibilné hadice s hlukovou a tepelnou izoláciou. Ich konštrukcia je tvorená vnútornou hadicou, akustickou a tepelnou izoláciou a vonkajším plášťom.... celý článek

 

Content © ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. a poskytovatelia obsahu (Soler & Palau, VIM, Wernig, Eberle, Belimo CZ, UNIVENT CZ a ďalšie)