EnglishSlovenskyČesky

Hlukovo izolované hadice a nebezpečenstvo kondenzácie

Pre vzduchotechnické rozvody v budovách sa dnes bežne používajú flexibilné hadice s hlukovou a tepelnou izoláciou. Ich konštrukcia je tvorená vnútornou hadicou, akustickou a tepelnou izoláciou a vonkajším plášťom. Pri flexibilných hadiciach, určených na znižovanie hluku, je vnútorná hadica perforovaná. Kvalitné výrobky renomovaných výrobcov majú vnútornú perforovanú hadicu doplnenú o parotesnú zábranu z fólie, ktorá neprepúšťa paru a vodu.

Význam parotesnej zábrany
Tepelná a akustická izolácia si uchováva svoje nominálne hodnoty tepelného odporu a útlmu zvuku iba v suchom stave. Ak konštrukcia hlukovo izolovaných hadíc neobsahuje parotesnú izoláciu, dopravovaný vzduch a vodné pary preniknú perforáciou do medzipriestoru v hadici. Za určitých prevádzkových podmienok potom dôjde ku kondenzácii vodnej pary vo vrstve tepelnej a akustickej izolácie. Navlhnutím sa podstatne zhoršia jej tepelné a akustické vlastnosti. Ďalším nebezpečenstvom je, že skondenzovaná voda je vzduchovodom rozvádzaná do stavby a vyteká nekontrolovane v miestach spojov a porúch vonkajšieho plášťa hadice. Pôvod výskytu mokrých miest sa ťažko hľadá. Zdĺhavá procedúra vyhľadania príčiny, ktorá sa spravidla pripisuje iným zdrojom vedie ku stavebným poruchám a k sankciám v neprospech realizačnej firmy. Parozábrana zároveň obmedzuje úlet mikroskopických vlákien izolácie do vzduchovodov.

Riziko verzus zdanlivé úspory
Ak v súčasnej dobe niektoré montážne firmy, z dôvodu zníženia nákladov, používajú hadice s hlukovou izoláciou bez parotesnej izolácie, ohrozujú nie len seba, ale aj investora, užívateľa a vlastnú stavbu. Je tu reálne riziko, že bude nutné hadice s izoláciou znehodnotenou vlhkosťou vymeniť. Takáto výmena vo všetkých prípadoch znamená

– obmedzenie prevádzky užívateľa v miestach opráv
– nákladnú demontáž a spätnú montáž sádrokartónových stropov
– opravu vodou poškodených častí stavby
– dodávku nových hadíc a ich montáž, likvidáciu zničených hadíc
– úhradu sankcií za obmedzenie prevádzky užívateľovi stavby

Ak zoberieme do úvahy výšku nákladov na nápravu závadného stavu, je používanie lacných hadíc bez parozábrany nie len nezodpovedné, ale aj ekonomicky neopodstatnené. Celkové náklady na výmenu 1 metra lacnej poškodenej hadice môžu dosahovať podľa druhu stavby, prevádzkovateľa, dimenzie vzduchovodov atď. čiastku od 160 Euro vyššie.

Príklad kondenzácie
Vyjadriť pri izolovaných hadiciach, ktoré nie sú vybavené parozábranou, množstvo vzniknutého kondenzátu, je obtiažne. Celkové množstvo je závisí od dimenzie hadice, relatívnej vlhkosti odvádzaného vzduchu a jeho teploty, teploty okolia a na množstve vzduchu prenikajúceho do mezipriestoru v hadici. Posledným ťažko stanoviteľným údajom je množstvo vzduchu, ktorý sa ocitne v medznej zóne pod teplotou rosného bodu. Jedným príkladom môže byť následujúca úvaha.

Odpadný vzduch má ti = +25 °C, rel.vlh. = 65%, rýchlosť prúdenia vzduchu je 5 m/s, hadica má vnútorný priemer 315 mm, prietok vzduchu V=1400 m3/hod . Pri odvlhčení o 1 gram na kg s.v. je množstvo kondenzátu M=1,4 litra/ hod. Keď pripustíme, že perforovanou stenou vstúpi do izolácie iba 0,001 celkového prietoku vzduchu, zostane v izolácii 0,0014 litra vody za hodinu, teda za 100 hodín prevádzky 0,14 litra vody.

Záver
Zo skúsenosti vieme, že z jednej 5 metrovej dĺžky vymieňanej hadice v kúpeľniach alebo v kuchyniach bolo často vyliate viac ako 10 litrov vody. Taktiež následné stavebné a prevádzkové škody boli značného rozsahu. Nezanedbateľnou výhodou hadíc vybavených parozábranou je nulový úlet izolačného materiálu do vzduchovodov. Mikroskopické vlákna izolačných a tlmiacich materiálovv sú často označované ako spoluzodpovedné za rôzne zdravotné problémy.

 

Content © ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. a poskytovatelia obsahu (Soler & Palau, VIM, Wernig, Eberle, Belimo CZ, UNIVENT CZ a ďalšie)