EnglishSlovenskyČesky

Motory používané vo ventilátoroch

V nami dodávaných ventilátoroch sa nachádzajú nasledujúce typy motorov.

– asynchrónne jednofázové 230V so závitom nakrátko
– asynchrónne jednofázové 24 V so závitom nakrátko
– asynchrónne jednofázové 230 V s rozbehovým kondenzátorom
– asynchrónne jednofázové 230 V s vonkajším rotorom a rozbehovým kondenzátorom
– asynchrónne trojfázové 400 V, 230/400 V s vonkajším rotorom
– asynchrónne jednofázové normalizované motory IEC 230 V
– asynchrónne trojfázové normalizované motory IEC 400 V, 230/400 V
– motory EC s elektronickou komutáciou

Jednotlivé motory a tým aj ventilátory sa líšia povolenými podmienkami prevádzky, pracovnými charakteristikami, možnosťou regulácie, účinnosťou a podobne. Podrobnosti sú uvedené v katalógoch a návodoch na použitie.

Všetky motory používané v nami dodávaných ventilátoroch sú určené výhradne na trvalú prevádzku S1 v súlade s normou STN EN60034-1 (okrem ventilátorov určených pre prevádzku S2).

Všetky motory používané v nami dodávaných ventilátoroch sú určené výhradne na vnútornú montáž.

Skladovanie ventilátorov s elektromotormi musí vždy zodpovedať podmienkam stanoveným STN EN 600 34-2-1 (STN 35 0000-1-1). Skladovacie priestory musia byť čisté a suché, bez náhlych zmien teplôt a možnosti kondenzácie, resp. orosenia, teplota nesmie nikdy klesnúť pod 5 °C. Pri dlhodobom skladovaní je nutné 3x do roka skontrolovať, príp. obnovovať konzerváciu (hlavne ochranné nátery opracovaných plôch).

Motory v prevedení 230V
Dodávané 1fázové ventilátory sú vybavené motormi označenými v údaji o prevádzkovom napätí 230 V (údaje sa vzťahujú len na prevádzku v energetických sieťach s fázovým napätím 230 V). Ventilátory majú na rozbeh závit nakrátko (malé výkony) alebo pomocné vinutie s rozbehovým kondenzátorom. Pri dvoch a viac otáčkových motoroch môže byť zmena kondenzátora v pomocnom vinutí využitá práve na zmenu otáčok.

Motory v prevedení 230/400 alebo 400V
Dodávané trojfázové ventilátory sú vybavené motormi označenými v údaji o prevádzkovom napätí jedným z dvoch nasledujúcich spôsobov (údaje sa vzťahujú len na prevádzku v energetických sieťach so združeným napätím 400 V (380 až 415 V)).

Údaj 230/400 V znamená, že motor je možné prevádzkovať výhradne s vinutím zapojeným do hviezdy (pri zapojení do trojuholníka dôjde ku zničeniu motora). Údaj 400 V znamená, že motor je možné prevádzkovať s vinutím zapojeným do trojuholníka (ak ho výrobca v návode doporučí na prepínanie Y/D, dá sa trvalo prevádzkovať ventilátor s nízkymi alebo vysokými otáčkami). Ak nie je výrobcom doporučená regulácia, dá sa prevádzkovať len v zapojení do trojuholníka. Prepínateľné 400V vinutie (Y/D) je výhodné pre lacnú reguláciu otáčok ventilátora a tým aj jeho prietoku.

 

Content © ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. a poskytovatelia obsahu (Soler & Palau, VIM, Wernig, Eberle, Belimo CZ, UNIVENT CZ a ďalšie)