EnglishSlovenskyČesky

Požiarne ventilátory a voľba motorov 400V alebo 230/400V

Na voľbu motora má vplyv spôsob prevádzkovania požiarneho ventilátora, ktorý môže byť v normálnej prevádzke používaný pre VZT aplikácie a v prípade požiaru na odvod dymu a spalín:

Prevádzka iba v dobe požiaru
Napájanie elektrickou energiou, prívodné káblové vedenie a umiestnenie ventilátora je vyprojektované a prevedené takým spôsobom, že nie je potrebné použitie polovodičových záskokových zdrojov, ventilátory sú napájané napr. z nezávislých závodových transformačných staníc, samostatnými vývodmi z niekoľkých smerov, motorgenerátorom a pod. Nie je požadovaná regulácia prietoku prepínaním Y/D. V takom prípade sa dajú použiť štandardne dodávané motory označené ako 400V (alternatívne tiež 230/400V). Tepelné ochrany vinutia musia byť vyradené.

Prevádzka pre bežné VZT aplikácie a požiarne vetranie
Pre bežnú VZT prevádzku je požadovaná regulácia prietoku prepínaním Y/D. Napájanie elektrickou energiou, prívodné káblové vedenie a umiestnenie ventilátora je vyprojektované a prevedené takým spôsobom, že nie je požadované použitie polovodičových záskokových zdrojov, ventilátory sú napájané napr. z nezávislých závodových transformačných staníc, samostatnými vývodmi z niekoľkých smerov, motorgenerátorom apod. V takom prípade sa dajú použiť štandardne dodávané motory označené ako 400V prepínateľné Y/D. V prípade požiaru je nutné bezpečným spôsobom premostiť tepelné ochrany vo vinutí.

Použitie pre bežné VZT a požiarne vetranie, napájanie striedačom
Napájanie elektrickou energiou vyžaduje použitie polovodičových záskokových zdrojov (striedačov).

- ak má striedač výstup AC 3x400V, je nutné použiť nami štandardne dodávané motory označené ako 400V a v prípade požiaru bezpečným spôsobom premostiť tepelné ochrany vo vinutí. Použitie striedača je nutné uviesť v objednávke a výrobcom bude dodané prevedenie vhodné pre meniče.

- ak má striedač výstup AC 3x230V, je nutné použiť, nami na zvláštnu objednávku dodávané, motory označené ako 230/400V a v prípade požiaru bezpečným spôsobom premostiť tepelné ochrany vo vinutí. Použitie striedača je nutné uviesť v objednávke a výrobcom bude dodané prevedenie vhodné pre meniče.

Všeobecná informácia o motoroch
Nami dodávané ventilátory sú vybavené trojfázovými motormi označenými v údaji o prevádzkovom napätí jedným z dvoch nasledujúcich spôsobov (údaje sa vzťahujú len na prevádzku v energetických sieťach so združeným napätím 400V (380 až 415 V)).

Údaj 230/400 V znamená, že motor je možné prevádzkovať výlučne s vinutím zapojeným do hviezdy (pri zapojení do trojuholníka dôjde ku zničeniu motora).

Údaj 400V znamená, že motor je možné prevádzkovať s vinutím zapojeným do trojuholníka (ak ho výrobca v návode doporučí na prepínanie Y/D, dá sa trvale prevádzkovať ventilátor s nízkymi alebo vysokými otáčkami). Ak nie je výrobcom na reguláciu doporučený, dá sa prevádzkovať len v zapojení do trojuholníka. Prepínateľné 400V vinutie (Y/D) je výhodné pre lacnú reguláciu otáčok ventilátora a tým aj jeho prietoku.

Pozor
Ak požadujete prevádzku ventilátora s elektronickými meničmi, je nutné v objednávke túto okolnosť špecifikovať. Motory sú meničmi značne namáhané a vyžadujú preto špeciálne prevedenie izolácie. Pri napájaní meničmi sú magnetické obvody, vinutia a izolácie namáhané vysokými amplitúdami vyšších harmonických kmitočtov, ktoré sú produktom pulzne šírkovej modulácie výstupného napätia v striedačoch.

 

Content © ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. a poskytovatelia obsahu (Soler & Palau, VIM, Wernig, Eberle, Belimo CZ, UNIVENT CZ a ďalšie)