EnglishSlovenskyČesky

Zatekanie cez strešné ventilátory

Všeobecne platí, že strešné ventilátory sú konštruované tak, že ani extrémny dážď nespôsobuje zatekanie cez ventilátor. Vzhľadom k tomu, že sú ventilátory montované na strešnú konštrukciu, každé zatekanie cez strechu vyvoláva podozrenie na ventilátory, ktoré sú „otvorom“ do strechy.

V našej bohatej praxi sme zaznamenali prípady, ktoré boli pôvodne kvalifikované ako zatekanie cez ventilátor. To sa ale nikdy nepotvrdilo. Vždy je nutné hľadať nasledujúce príčiny.

- Zatekanie strešným plášťom vo vzdialenom mieste strechy, voda pritom vyteká otvorom, na ktorom je inštalovaný ventilátor. Sokel ventilátora je vodotesne izolovaný na hornom plášti strechy, priechod spodným plášťom strechy nie je izolovaný a v tomto mieste vyteká voda, ktorá tečie po spodným plášťom.

- Kondenzát vytekajúci z potrubia pripojeného na strešný ventilátor (riešenie je treba hľadať v dostatočnej izolácii potrubia a inštalácii spätnej klapky ventilátora).

- Uzatvorené regulačné klapky v potrubí, ventilátor pracuje s nulovým prietokom v oblasti maximálneho tlaku a podtlak je taký, že dochádza k nasávaniu vody, ktorá naprší na montážnu dosku ventilátora, do vzduchovej medzery medzi rotujúcim radiálnym obežným kolesom a dýzou. Časť vody gravitačne vytečie do potrubia pripojeného na ventilátor, väčšia časť je odvedená výtlačnou stranou ventilátora. Najviac vody vytečie do potrubia pri vypnutí ventilátora. Riešením je otvorenie klapiek a prevádzka ventilátora v pracovnej časti charakteristiky.

- Inštalácia káblových priechodiek do montážnej dosky ventilátora je častým zdrojom netesností a zatekania. Situácia je o to horšia, že túto montáž nevykonáva vzt montážna firma ale subdodávatelia elektroinštalácie, ich záujem o ventilátory je často minimálny.

- Vadné tesnenie pod skrutkami základnej dosky ventilátora v mieste upevnenia ku strešnému soklu je častou príčinou zatekania.

– Deformovaná montážna doska ventilátora je ďalšou príčinou zatekania. K tomu dochádza, ak je ventilátor pri preprave hodený na paletu. Tak dôjde váhou motora a ďalších konštrukčných dielov k prehnutiu základne. Voda po nej nesteká ale tvorí hlbokú kaluž. Ak sa jedná napríklad o ventilátory HCTT, ktoré majú delenú konštrukciu, môže pri určitej hĺbke vody a ďalej v spojení s podtlakom vo ventilátore pri malých rýchlostiach vzduchu, kedy nie je ešte dostatočne otvorená spätná klapka, dôjsť k zatekaniu spojovacou škárou. K uvedenej deformácii základne môže tiež dôjsť, ak je ventilátor pri preprave príliš silno pritahnutý skrutkami k palete.

Pozor!
Častým omylom je, že sa dá dážď simulovať napríklad záhradnickou konvou, záhradnickou hadicou alebo že sa dá tesnosť ventilátora testovať liatím vody z fľaše do jeho výtlaku. To je ale omyl, simulácia dažďa sa vykonáva špeciálnymi zariadeniami v skúšobniach, ktoré sú uvedenými spôsobmi nenapodobniteľné.

 

Content © ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. a poskytovatelia obsahu (Soler & Palau, VIM, Wernig, Eberle, Belimo CZ, UNIVENT CZ a ďalšie)